Wytyczne dotyczące podmuchu sprężonym powietrzem

Zapobiegaj obrażeniom i pracuj bezpiecznie ze sprężonym powietrzem!

Postępuj zgodnie z naszymi wytycznymi:

1. Nigdy nie kieruj w kierunku nikogo węża ani pistoletu powietrznego, ani dla zabawy, ani w celu usunięcia brudu z ubrania lub ciała.

2. Podczas czyszczenia sprężonym powietrzem zawsze używaj środków ochrony indywidualnej, takich jak okulary ochronne.

3. Sprawdź złącza i zaciski węża, aby wszystko było dobrze zamocowane. Unikaj śrubokrętów podczas dokręcania; użyj klucza lub po prostu dłoni. Przytrzymaj wąż i pistolet powietrzny, gdy ponownie włączy się sprężone powietrze.

Rozpocznij swoją pracę nad bezpieczeństwem, pobierając plik PDF z 9 wskazówkami firmy Silvent dotyczącymi odmuchu sprężonym powietrzem!