Wytyczne firmy Silvent dotyczące pomiaru poziomu hałasu podczas odmuchiwania sprężonym powietrzem


4 ważne kwestie, o których należy pomyśleć podczas pomiaru hałasu.

  • Który miernik poziomu dźwięku powinien być używany?

  • Jak mierzyć hałas podczas odmuchiwania sprężonym powietrzem?

  • Czy czas pomiaru jest ważny?

  • Jak interpretujesz wyniki?

Postępuj zgodnie z naszymi punktami, aby uzyskać porównywalny wynik pomiaru.