Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge-1500pxl.jpg

För att skydda dig själv och andra vid användning av tryckluft, bör dessa riktlinjer följas:

 

1. Rikta aldrig en tryckluftsslang eller blåspistol mot någon, 
varken för skojs skull eller för att blåsa bort smuts från kläder eller delar av kroppen.

 

2. Använd alltid personlig skyddsutrustning,
som exempelvis skyddsglasögon, vid renblåsning med tryckluft.

 

3. Använd en säker blåspistol med ett blåsmunstycke som uppfyller OSHAs krav.
Vid renblåsning av verktyg, maskiner eller arbetsplats; placera en skyddsskärm runt arbetsplatsen eller håll uppsikt så att inga andra personer är i närheten.

4. Kontrollera regelbundet tryckluftsslangarna för att upptäcka eventuella skador och läckage.
Ta bort en läckande slang omedelbart. En lös slang som brister under tryck kommer att vifta omkring helt okontrollerat.

5. Innan bortkoppling av en slang från tryckluftsanläggningen sker.
Stäng av tryckluften vid närmaste avstängningsventil och töm ur kvarvarande luft ur systemet.

6. Kontrollera även kopplingar och slangklämmor så att allting sitter ordentligt fast.
Undvik skruvdragare vid åtdragning, använd hellre fast nyckel och handkraft. Håll fast i slang och blåspistol när tryckluften kopplas på igen.

7. Stryp aldrig luften tillfälligt genom att vika slangen, använd alltid avstängningsventil.
Öppna alltid ventilen försiktigt för att upptäcka eventuella bristfälliga anslutningar.

8. Undvik att ha tryckluftsslangar liggande på golvet där någon kan snubbla på dem,
eller där de kan skadas av fordon, dörrar eller verktyg. Om möjligt, dra tryckluftsledningar och slangar i takhöjd.

9. Tänk på att alltid behandla tryckluft och relaterade komponenter som professionella verktyg, 
något som underlättar arbetet men bara om det hanteras på ett riktigt och säkert sätt.

 

Se Silvents riktlinjer som PDF

9 ways to prevent injuries_SE

 
Läs mer