Silvent-silencer-sis1.jpg

Silvents ljuddämpare sänker ljudnivån, minskar risken för driftstopp och förenklar underhållsarbetet. De inbyggda varningsindikatorerna gör det enkelt att identifiera vilken ljuddämpare som behöver ersättas samt minskar risken för att mottrycket ska bli för högt. 

Tekniken i Silvents ljuddämpare

Silvents ljuddämpare ställer själv in den optimala kombinationen av flödeskapacitet och ljuddämpning tack vare det dynamiska inre filtret, detta medför att risken för driftstörningar minimeras. Genom tvåkammarsystemet förses ljuddämparen med ny filteryta allt eftersom den gamla ytan blivit tät. På så sätt säkerställs ett lågt mottryck och en effektiv bullerdämpning. När ljuddämparen är igensatt och hela filterytan har använts indikeras detta med en röd linje, som markerar att ljuddämparen behöver bytas. Det blir då enklare att undvika;  

  • Maskinstopp   
  • Driftstörning/tryckfall   
  • Arbetsolyckor vid explosion av ljuddämpare 
  
1

Varningsmarkering

Indikerar tydligt innan problem uppstår i pneumatik-systemet.
2

Tvåkammarsystem

Minskar mottrycket då expansionsvolymen ökar och ny filteryta exponeras.
3

Yttre diffusorn

Dämpar effektivt buller tack vare optimalt utnyttjande av materialvolymen.
4

Inre diffusorn

Skjuts ut från den yttre ljuddämparkammaren vid för högt mottryck.
SIS_illustration.png
Läs mer
Läs mer
Läs mer