Silvents riktlinjer för bullermätning vid blåsning med tryckluft.

4 viktiga punkter att tänka på vid mätning av buller. 

  • Vilka ljudnivåmätare bör man använda?
  • Vad ska man tänka på vid bullermätningar vid blåsning med tryckluft? 
  • Är mättiden viktig?
  • Hur tolkar man mätresultatet? 

Följ våra punkter för att få ett jämförbart mätresultat.