10 sanningar

Visste du detta om blåsning med tryckluft?

Att du kan spara 35% energi och ändå utföra samma jobb.

Läs mer
Dollar-grey

Hur mycket tryckluft faktiskt kostar.

Läs mer
Hours

85 dB(A) i 8 timmar är lika med 91 dB(A) i 2 timmar.

Läs mer
One person_Gray40

Riskerna vid blåsning med tryckluft.

Läs mer
Ear

Hög ljudnivå inte betyder bra blåskraft.

Läs mer

Att 9 av 10 blåspistoler som används idag är farliga.

Läs mer
Industry-building

Blåsning med tryckluft är en av de största orsakerna till buller i industrin.

Läs mer
Notice

90% av alla blåsapplikationer är över-dimensionerade och ineffektiva.

Läs mer
55% compr air

50% används till blåsning

Läs mer
One person_Gray_red-1

Varje dag skadas massor av människor när de använder blåspistoler.

Läs mer