Riktlinjer för blåsning med tryckluft

Förebygg risker och arbeta säkert vid blåsning med tryckluft!

Följ våra riktlinjer:

1. Rikta aldrig en tryckluftsslang eller blåspistol mot någon, varken för skojs skull eller för att blåsa bort smuts från kläder eller delar av kroppen.

2. Använd alltid personlig skyddsutrustning, som exempelvis skyddsglasögon, vid renblåsning med tryckluft.

3. Kontrollera även kopplingar och slangklämmor så att allting sitter ordentligt fast. Undvik skruvdragare vid åtdragning, använd hellre fast nyckel och handkraft. Håll fast i slang och blåspistol när tryckluften kopplas på igen.

Börja ditt säkerhetsarbete genom att ladda ner Silvents 9 riktlinjer för blåsning med tryckluft!