Paineilmapistoolien turvallisuusriskit


Monet ovat tietoisia paineilmalla puhaltamiseen liittyvistä riskeistä. Yleisesti ottaen paineilmalla puhaltamiseen liittyy kolme eri riskiä: ilmaembolia, kuulon heikkeneminen ja silmävauriot.

Toisinaan on vaikeaa ymmärtää, että ilma voi olla vaarallista. Alun perin paineilma koostuu tavallisesta ilmasta. Se ei kuitenkaan ole tavallista ilmaa enää silloin, kun se muunnetaan paineilmaksi. Paineilmalla on suurempi paine kuin tavanomaisella ilmakehän ilmalla. Täten se voi aiheuttaa useita erilaisia riskejä, mikäli sitä käsitellään väärällä tavalla.

CTA-guidelines-FI-2

1. Ilmaembolia eli paineilman pääsy verenkiertoon

frogkick.dk1-4_1

Yksi paineilman aiheuttamista riskeistä on ilmaembolia eli paineilman pääsy verenkiertoon. Näin voi käydä, jos työntekijä puhaltaa paineilmaa itsensä tai jonkun toisen päälle. Jos paine muuttuu liian korkeaksi tai paineilmaa puhalletaan suoraan kehoa vasten, voi paineilmaa päästä ihon alle ja verenkiertoon. Ilmakuplat verenkierrossa voivat johtaa vakaviin vaurioihin, jotka muistuttavat sydänkohtauksen tai aivoinfarktin oireita. Teollisuudessa paineilmaa käytetään muun muassa puhdistukseen. Työntekijät saattavat myös joskus käyttää paineilmaa omien vaatteidensa puhdistamiseen, vaikka monissa työpaikoissa tämä onkin kiellettyä. OSHA:lla (Occupational Safety and Health Administration) on tähän liittyen tiukat säännöt. OSHA:n turvallisuusmääräysten mukaan paineilmalla puhaltamiseen teollisuudessa saa käyttää ainoastaan turvallisia puhalluspistooleja. Määräyksen noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkorangaistus.

 

2. Kuulovauriot ja tinnitus

Man-with-helmet-ear-blog-2

Toinen paineilmalla puhaltamiseen liittyvä riski on kuulon heikkeneminen.
Paineilmalla puhaltaminen voi aiheuttaa vaarallisen korkeaa melua, joka on haitallista sekä koneenkäyttäjälle että muulle työympäristölle. Niin lyhyet kuin toistuvatkin puhallusoperaatiot voivat olla haitallisia ja aiheuttaa kuulovaurioita sekä tinnitusta. Vahinko voi ilmetä vähitellen ja voi olla vaikeaa määrittää, milloin ja miten kuulo-ongelmat oikein kehittyivät. OSHA:n turvallisuusmääräykset vaikuttavat myös hyväksyttyyn melutasoon työpaikalla. Vaatimuksia rikkoneiden yritysten tulee osallistua kuulonsuojeluohjelmaan, joka sisältää tarkastuksia, kursseja ja riskin sakkorangaistuksesta, mikäli melutasoa ei alenneta hyväksyttävälle tasolle. Lue lisää suutinteknologiasta, joka auttaa laskemaan melutasoa.

 

3. Lentävän pölyn aiheuttamat silmien ja kehon vammat 

28577569_72dpi

Kolmantena riskinä ovat silmien ja kehon vammat, joita usein korostetaan paineilmalla puhaltamisen yhteydessä. Kuten aiemmin mainittiin, paineilmaa käytetään useimmiten puhdistukseen. Tämä voi aiheuttaa turvallisuusriskin, sillä pienemmät hiukkaset ja pöly voivat kimmota takaisin käyttäjää kohti. Pieniä hiukkasia ja pölyä saatetaan pitää vaarattomina, mutta ne tuntuvat lähes samalta kuin hiekan tai ripsen joutuminen silmään. Ihmisen silmät ovat hyvin herkät ja jopa pienet hiukkaset voivat aiheuttaa paljon vaurioita, mikä voi johtaa heikentyneeseen näköön ja pahimmassa tapauksessa jopa sokeutumiseen.

Näiden tietojen avulla on helppo ymmärtää paineilmalla puhaltamiseen liittyvät riskit. On tärkeää olla tietoinen olemassa olevista riskeistä, jotta voidaan toimia ennaltaehkäisevästi niiden ratkaisemiseksi.

Aloita turvallisuustyösi lataamalla Silventin ohjeet! Lue Silventin ohjeet paineilmapuhallukseen täältä.

Kaikki postaukset

Valitse oikeanlainen paineilmasuutin paineilmalla puhaltamiseen

Lue lisää
working-environment-injuries1

Miksi tulisi käyttää hiljaisia paineilmapistooleja?

Lue lisää
silvent-world-wide-flags

Teollisuuden melulakeja

Lue lisää
Cold-mill-Silvent

Vähennä emulsio-ongelmia kylmävalssaamoissa paineilmaa hyödyntäen

Lue lisää
Open-pipe-vs-Silvent-nozzle

Viisi syytä käyttää puhallussuuttimia paineilmalla puhallettaessa

Lue lisää

Milloin käyttää jatkoputkella varustettua paineilmapistoolia?

Lue lisää
silvent-nozzles-in-machine-darker

Milloin paineilmapistoolit tulisi korvata paineilmasuuttimilla?

Lue lisää
Silvent-engineer-checking-nozzle

Mitä paineilma maksaa?

Lue lisää
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge-1500pxl

Mistä tiedät, käytätkö turvallista paineilmapistoolia?

Lue lisää
Silvent-man-with-helmet-3

Silmävammojen riski paineilmapistoolilla puhallettaessa

Lue lisää
Silvent-man-in-laboratory

Kuinka noudattaa OSHA:n vaatimuksia

Lue lisää
Silvent-Technology-2

Suuret säästömahdollisuudet paineilmalla puhallettaessa

Lue lisää
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Vähennä paineilman puhallusputkien ja venttiilien aiheuttamaa melua teollisuudessa

Lue lisää
air-nozzle-compressed-air

Kehitä puhallussovellustasi paremmaksi paineilmasuuttimien avulla

Lue lisää
Silvent-hearing-protection

Kolme keinoa työturvallisuuden parantamiseen paineilmalla puhallettaessa

Lue lisää
working-environment-injured-people.jpg

Perustietoa desibelistä (dB)

Lue lisää
Silvent-Air Nozzles-shade1

Nestesuuttimet vs. paineilmasuuttimet

Lue lisää
Kulventil3

Palloventtiilien vaarat - tilalle voimakastehoinen paineilmapistooli

Lue lisää
men-talking-in-a-factory

Paineilmapistoolien turvallisuusriskit

Lue lisää