Silmävammojen riski paineilmapistoolilla puhallettaessa


Paineilmaa käytetään useimmilla teollisuudenaloilla, ja sitä käytetään usein työpaikkojen puhdistamiseen lastuista ja liasta. Yksi yleisimmistä paineilmalla puhaltamisen aiheuttamista vaurioista on silmävammat. Niitä syntyy usein puhdistuksen aikana lastujen ja hiukkasten takia, jotka kimpoavat takaisin käyttäjää kohti. Tätä ei usein oteta huomioon, mutta se on suuri turvallisuusriski työntekijöille. Jopa pienet hiukkaset voivat aiheuttaa suuria vammoja, varsinkin jos käyttäjällä ei ole oikeanlaisia turvavarusteita.

Yhdysvaltain työterveys- ja työturvallisuusvirasto OSHA:n tilastojen mukaan 90 prosenttia silmävammoista voidaan estää oikeanlaisilla turvavarusteilla. Sivusuojallisia suojalaseja on käytettävä, mikäli lentäviä lastuja ja hiukkasia ilmenee työympäristössä. Ne auttavat estämään takaisinkimpoavien hiukkasten pääsyn turvalasien taakse aiheuttamaan vahinkoa.

Silmävammojen riskin vähentämiseksi on otettava huomioon kolme tärkeää asiaa:

  • Työskentele ennaltaehkäisevästi ja tarkastele mahdollisia työtehtäviä, jotka voivat johtaa silmävammoihin ja yritä estää vahingoittumisen riski.

  • Estä henkilövahinkojen riski ennen työn aloittamista. Työsuojia ja muuta suojausta voidaan käyttää esimerkiksi riskialueen rajoittamiseen. 

  • Käytä asianmukaisia suojavarusteita, jotka suojaavat silmiä. 


Mikäli silmävammojen riskiin ei suhtauduta ennaltaehkäisevästi, siitä koituu suuria kustannuksia. OSHA:n mukaan silmävammojen aiheuttamat kustannukset ovat yli 300 miljoonaa dollaria vuodessa.

Suojakilvellä varustettuja puhalluspistooleja voidaan käyttää työturvallisuuden lisäämiseksi entisestään ja luoden samalla lisäsuojaa työntekijälle. Ilmakilpi minimoi lastujen ja hiukkasten pääsyn suojalasien taakse aiheuttamaan vammoja.

Lue lisää erityisistä ilmakilvillä varustetuista puhalluspistooleista, joiden  avulla voidaan minimoida silmävammojen riskiä.

Kaikki postaukset

Valitse oikeanlainen paineilmasuutin paineilmalla puhaltamiseen

Lue lisää
working-environment-injuries1

Miksi tulisi käyttää hiljaisia paineilmapistooleja?

Lue lisää
silvent-world-wide-flags

Teollisuuden melulakeja

Lue lisää
Cold-mill-Silvent

Vähennä emulsio-ongelmia kylmävalssaamoissa paineilmaa hyödyntäen

Lue lisää
Open-pipe-vs-Silvent-nozzle

Viisi syytä käyttää puhallussuuttimia paineilmalla puhallettaessa

Lue lisää

Milloin käyttää jatkoputkella varustettua paineilmapistoolia?

Lue lisää
silvent-nozzles-in-machine-darker

Milloin paineilmapistoolit tulisi korvata paineilmasuuttimilla?

Lue lisää
Silvent-engineer-checking-nozzle

Mitä paineilma maksaa?

Lue lisää
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge-1500pxl

Mistä tiedät, käytätkö turvallista paineilmapistoolia?

Lue lisää
Silvent-man-with-helmet-3

Silmävammojen riski paineilmapistoolilla puhallettaessa

Lue lisää
Silvent-man-in-laboratory

Kuinka noudattaa OSHA:n vaatimuksia

Lue lisää
Silvent-Technology-2

Suuret säästömahdollisuudet paineilmalla puhallettaessa

Lue lisää
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Vähennä paineilman puhallusputkien ja venttiilien aiheuttamaa melua teollisuudessa

Lue lisää
air-nozzle-compressed-air

Kehitä puhallussovellustasi paremmaksi paineilmasuuttimien avulla

Lue lisää
Silvent-hearing-protection

Kolme keinoa työturvallisuuden parantamiseen paineilmalla puhallettaessa

Lue lisää
working-environment-injured-people.jpg

Perustietoa desibelistä (dB)

Lue lisää
Silvent-Air Nozzles-shade1

Nestesuuttimet vs. paineilmasuuttimet

Lue lisää
Kulventil3

Palloventtiilien vaarat - tilalle voimakastehoinen paineilmapistooli

Lue lisää
men-talking-in-a-factory

Paineilmapistoolien turvallisuusriskit

Lue lisää