Teollisuuden melulakeja

 

Kansalliset ohjeet äänen enimmäistasosta 8 tunnin työpäivänä:

  Italia Ranska Itävalta Englanti Ruotsi USA Suomi
Enimmäisäänitason
raja-arvo
87
dB(A)
87 
dB(A)
85
dB(A)
87
dB(A)
85
dB(A)
90
dB(A)
87
dB(A)
Melun
puolittumisarvo
- 3 dB 3 dB 3 dB 3 dB 5 dB 3 dB
  Kiina Tanska Norja Alankomaat Sveitsi Espanja  
Enimmäisäänitason
raja-arvo
85
dB(A)
85
dB(A)
85
dB(A)
85
dB(A)
85
dB(A)
87
dB(A)
 
Melun
puolittumisarvo
- - 3 dB 3 dB - 3 dB  

Täältä voit lukea lisää melun puoliintumisesta.

Työpaikkojen sallittuja melutasoja säätelevät useat säännökset. Euroopassa työpaikkojen melua säätelee EU-direktiivi 2006/42 / EY, kun taas Yhdysvalloissa sitä säädellään OSHA 1910.95 Occupational Noise Exposure -standardilla. OSHA on lyhenne liittovaltion työturvallisuus- ja työterveyshallinnosta, joka vastaa työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännön täytäntöönpanosta Yhdysvalloissa. Joissakin maissa on EU:n direktiivejä ja OSHA:n asettamia säädöksiä tiukempia kansallisia normeja.

Mikä on EU-direktiivi?

EU-direktiivin tarkoituksena on poistaa melun aiheuttamat riskit melulähteellä. Melualtistusta on vähennettävä niin paljon kuin mahdollista tekniikan kehityksen ja äänilähteen hallitsemisen mahdollisuuksien valossa. Äänilähteen melunvaimennus on yleensä tehokkain ja taloudellisin tapa.

Jos ilmoitetut ohjearvot ylitetään, syy on tutkittava. On myös tärkeää laatia aikataulu ja toimintaohjelma, jotta voidaan aktiivisesti työskennellä melutasojen vähentämiseksi. Lisäksi työntekijöitä on tiedotettava äänitasojen ylittymisestä ja niihin toteutetuista toimenpiteistä. On myös annettava tietoa kuulovammojen riskistä, jota altistuminen voi aiheuttaa, ja kuulonsuojainten käytön vaatimuksesta.

EU-direktiivin 2003/10/EC mukainen päivittäinen altistumisraja 8 tunnin työpäivälle on 87 dB (A):ä. Jos kansallisessa lainsäädännössä säädetään alhaisemmasta äänitasosta kuin EU-direktiivissä, on sitä noudatettava.

Melulakeja Yhdysvalloissa

OSHA 1910.95 asettaa raja-arvot melulle altistumisesta työpaikoilla. Raja-arvot perustuvat työntekijän painotettuun keskiarvoon kahdeksan tunnin työpäivän ajalta. OSHA asettaa suurimman sallitun altistumisrajan (PEL) 90 dB(A):ä jokaiselle, joka työskentelee kahdeksan tuntia päivässä. Nämä arvot koskevat 5 dB(A):n puoliintumistasoa.

Yhdysvaltain kansallinen työturvallisuus- ja työterveysinstituutti (NIOSH) suosittelee, että melutaso, jolle työntekijä altistuu, olisi rajoitettava 85 dB(A):iin kahdeksan tunnin päivänä kuulovaurioiden riskin minimoimiseksi. NIOSH on havainnut päivitettyjen kirjallisuustutkimusten perusteella, että huomattavia kuulovaurioita voi esiintyä jo OSHA:n PEL:n mukaisilla raja-arvoilla. NIOSH suosittelee myös 3 dB (A):n puolittiintumistasoa, jotta 3 dB(A):n lisäys puolittaisi sallitun altistumisajan.

Esimerkki: OSHA sallii kahdeksan tunnin altistumisen 90 dB(A):n melutasolle, mutta vain kahden tunnin altistumisen 100 dB(A):n melulle. NIOSH suosittelee, että kahdeksan tunnin altistus rajoitetaan alle 85 dB (A):n. NIOSH suosittelee, että 100 dB (A):n melulle altistuttaisiin päivässä alle viisitoista minuuttia.

working-environment-injured-people.jpg

Kuulonsuojeluohjelma

Vuonna 1981 OSHA otti käyttöön uudet vaatimukset teollisuuden työntekijöiden suojelemiseksi. Tapauksissa, joissa työntekijä altistuu vähintään 85 dB(A):n melutasolle kahdeksan tunnin työvuoron aikana, työnantajan on toteutettava kuulonsuojeluohjelma (Hearing Conservation Program). Tämä tarkoittaa, että työnantajien on mitattava melutaso, tarjottava ilmaisia vuosittaisia kuulon tarkastuksia, tarjottava kuulonsuojausta ja koulutusta sekä arvioitava turvallisuustoimenpiteitä, paitsi jos on mahdollista varmistaa, että työntekijät altistuvat alle 85 dB (A):lle työtapoja, työkaluja ja laitteita muuttamalla.

Seuraa melumittauksia koskevia ohjeitamme!  Lue Silventin ohjeet melutason mittaamiseksi paineilmalla puhallettaessa.

Kaikki postaukset

Valitse oikeanlainen paineilmasuutin paineilmalla puhaltamiseen

Lue lisää
working-environment-injuries1

Miksi tulisi käyttää hiljaisia paineilmapistooleja?

Lue lisää
silvent-world-wide-flags

Teollisuuden melulakeja

Lue lisää
Cold-mill-Silvent

Vähennä emulsio-ongelmia kylmävalssaamoissa paineilmaa hyödyntäen

Lue lisää
Open-pipe-vs-Silvent-nozzle

Viisi syytä käyttää puhallussuuttimia paineilmalla puhallettaessa

Lue lisää

Milloin käyttää jatkoputkella varustettua paineilmapistoolia?

Lue lisää
silvent-nozzles-in-machine-darker

Milloin paineilmapistoolit tulisi korvata paineilmasuuttimilla?

Lue lisää
Silvent-engineer-checking-nozzle

Mitä paineilma maksaa?

Lue lisää
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge-1500pxl

Mistä tiedät, käytätkö turvallista paineilmapistoolia?

Lue lisää
Silvent-man-with-helmet-3

Silmävammojen riski paineilmapistoolilla puhallettaessa

Lue lisää
Silvent-man-in-laboratory

Kuinka noudattaa OSHA:n vaatimuksia

Lue lisää
Silvent-Technology-2

Suuret säästömahdollisuudet paineilmalla puhallettaessa

Lue lisää
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Vähennä paineilman puhallusputkien ja venttiilien aiheuttamaa melua teollisuudessa

Lue lisää
air-nozzle-compressed-air

Kehitä puhallussovellustasi paremmaksi paineilmasuuttimien avulla

Lue lisää
Silvent-hearing-protection

Kolme keinoa työturvallisuuden parantamiseen paineilmalla puhallettaessa

Lue lisää
working-environment-injured-people.jpg

Perustietoa desibelistä (dB)

Lue lisää
Silvent-Air Nozzles-shade1

Nestesuuttimet vs. paineilmasuuttimet

Lue lisää
Kulventil3

Palloventtiilien vaarat - tilalle voimakastehoinen paineilmapistooli

Lue lisää
men-talking-in-a-factory

Paineilmapistoolien turvallisuusriskit

Lue lisää