Vähennä paineilman puhallusputkien ja venttiilien aiheuttamaa melua teollisuudessa

Paineilmajärjestelmät ja paineilmalla puhaltaminen ovat usein syynä teollisuuden korkeaan ja äkilliseen melutasoon. Äkillistä puhallusmelua syntyy paineilman laajetessa ulos paineilmajärjestelmästä. Paineilman laajetessa vapaasti muodostuu turbulenssia, mikä puolestaan aiheuttaa kovaa melua. Turbulenssia on hallittava, jotta melua pystytään vähentämään paineilmalla puhallettaessa.

On olemassa kahdenlaista puhallusmelua. Melua ilmenee ensinnäkin silloin, kun paineilmaa käytetään puhdistukseen, jäähdytykseen, kuljetukseen tai lajitteluun. Toisenlaista, niin sanottua impulssimelua puolestaan syntyy, kun ilmaa virtaa ulos venttiilien purkautumisaukoista. Eri sovellukset vaativat erilaisia ratkaisuja, jotka säätelevät turbulenssia ja alentavat siten melua. Alla on kerrottu vinkkejä melun alentamiseksi.

Paineilmalla puhaltaminen

airflow-air-nozzle-and-open-pipe

Paineilmalla puhaltamiseen käytetään usein avonaisia puhallusputkia. Paineilmalla puhallettaessa aiheutuu turbulenssia, jonka hallitsemiseksi avonaiset puhallusputket voidaan korvata paineilmasuuttimilla. Paineilmasuuttimia voidaan käyttää sekä paikallaan olevaan että manuaalisesti tapahtuvaan puhallukseen. Kiinteä avoputkella varustettu puhallussovellus tulisi korvata paineilmasuuttimella. Manuaalinen puhallussovellus tulee puolestaan korvata paineilmasuuttimella varustetulla paineilmapistoolilla. Erityisesti suunnitellut paineilmasuuttimet alentavat myös melutasoa jakamalla ilmavirtauksen useiden ainutlaatuisesti suunniteltujen reikien ja rakojen läpi. Jos ilmaa puhalletaan yhden suuren reiän sijasta useiden pienempien reikien läpi, osa äänentaajuudesta nousee yli sen tason, jota ihmisen korva kykenee havaitsemaan ja joka voi sitä vahingoittaa.

Äänenvaimentaminen ilman ulosvirtauksessa venttiileistä 

Silvent-silencer-sis1

Venttiileistä ulosvirtaavan ilman aiheuttaman melun alentamiseksi tulisi asentaa äänenvaimentimet. Paineilma poistuu useimmiten avoimien venttiilien kautta, jotka voidaan varustaa äänenvaimentimilla. Tämä on yksinkertainen ratkaisu, joka alentaa melutasoa merkittävästi. Monet yritykset päättävät kuitenkin olla käyttämättä äänenvaimentimia, koska ne vaativat huoltoa. Tukkeutuneet äänenvaimentimet voivat aiheuttaa sekä kalliita koneiden huoltoseisokkeja että erilaisia toimintahäiriöitä. Siksi on tärkeää korvata kaikki tukkeutuneet äänenvaimentimet. Tukkeutuneiden äänenvaimentimien löytämisen helpottamiseksi voidaan käyttää sisäänrakennetuilla varoitusindikaattoreilla varustettuja äänenvaimentimia. Kyseiset äänenvaimentimet osoittavat selvästi, mitkä äänenvaimentimista tulee vaihtaa. Tällaisten äänenvaimentimien avulla voidaan välttää aikaa vieviä ja yllättäviä tehdasseisokkeja sekä muita toimintahäiriöitä. Lue lisää varoitusindikaattoreilla varustetuista äänenvaimentimista.

Toisin sanoen paineilmalla puhaltamisen ja venttiileistä ulosvirtaavan ilman ei pidä olla hallitseva melunlähde teollisuudessa. Oikeilla laitteilla on mahdollista vähentää melutasoa jopa 10 desibeliä, minkä ihmisen korva havaitsee melutason puolittumisena.

Haluatko apua hiljaisemman ratkaisun löytämiseen? Vastaa kahdeksaan kysymykseen ja löydä oikea tuote!

Kaikki postaukset

Valitse oikeanlainen paineilmasuutin paineilmalla puhaltamiseen

Lue lisää
working-environment-injuries1

Miksi tulisi käyttää hiljaisia paineilmapistooleja?

Lue lisää
silvent-world-wide-flags

Teollisuuden melulakeja

Lue lisää
Cold-mill-Silvent

Vähennä emulsio-ongelmia kylmävalssaamoissa paineilmaa hyödyntäen

Lue lisää
Open-pipe-vs-Silvent-nozzle

Viisi syytä käyttää puhallussuuttimia paineilmalla puhallettaessa

Lue lisää

Milloin käyttää jatkoputkella varustettua paineilmapistoolia?

Lue lisää
silvent-nozzles-in-machine-darker

Milloin paineilmapistoolit tulisi korvata paineilmasuuttimilla?

Lue lisää
Silvent-engineer-checking-nozzle

Mitä paineilma maksaa?

Lue lisää
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge-1500pxl

Mistä tiedät, käytätkö turvallista paineilmapistoolia?

Lue lisää
Silvent-man-with-helmet-3

Silmävammojen riski paineilmapistoolilla puhallettaessa

Lue lisää
Silvent-man-in-laboratory

Kuinka noudattaa OSHA:n vaatimuksia

Lue lisää
Silvent-Technology-2

Suuret säästömahdollisuudet paineilmalla puhallettaessa

Lue lisää
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Vähennä paineilman puhallusputkien ja venttiilien aiheuttamaa melua teollisuudessa

Lue lisää
air-nozzle-compressed-air

Kehitä puhallussovellustasi paremmaksi paineilmasuuttimien avulla

Lue lisää
Silvent-hearing-protection

Kolme keinoa työturvallisuuden parantamiseen paineilmalla puhallettaessa

Lue lisää
working-environment-injured-people.jpg

Perustietoa desibelistä (dB)

Lue lisää
Silvent-Air Nozzles-shade1

Nestesuuttimet vs. paineilmasuuttimet

Lue lisää
Kulventil3

Palloventtiilien vaarat - tilalle voimakastehoinen paineilmapistooli

Lue lisää
men-talking-in-a-factory

Paineilmapistoolien turvallisuusriskit

Lue lisää