Gevaren van het blazen met perslucht

Gevaren van het blazen met perslucht

Gepost door Viktor Gustavsson

Veel mensen realiseren zich de risico‘s van het blazen met perslucht niet. Over het algemeen, zijn er drie grote risico's die hiermee worden geassocieerd; luchtembolie, gehoorschade en oogletsel.

Het is vaak moeilijk te begrijpen dat lucht gevaarlijk kan zijn. Perslucht heeft een hogere druk dan reguliere, atmosferische lucht, wat betekent dat er een aantal potentiële risico's zijn indien dit onjuist wordt gebruikt.

 

Drie risico’s bij blazen met perslucht

1. Luchtembolie, wanneer perslucht in de bloedbaan terecht komtfrogkick.dk1-4_1

De eerste is luchtembolie, die kan ontstaan als perslucht in de bloedbaan terechtkomt. Dit kan ontsta
n indien de gebruiker perslucht op hemzelf of op iemand anders blaast. Indien de druk te groot wordt of de perslucht direct tegen het lichaam geblazen wordt, kan de perslucht onder de huid en in de bloedstroom terechtkomen. Dit kan resulteren in ernstig letsel met symptomen die lijken op een hartaanval. Perslucht wordt in de industrie vaak gebruikt om schoon te maken, en gebruikers kunnen er dus ook voor kiezen dit te gebruiken om hun kleding te schoon te blazen. OSHA, Occupational Safety and Health Administration, hanteert hiervoor strikte regels. Volgens de OSHA mogen er alleen veilige persluchtpistolen worden gebruikt voor blazen voor industriële toepassingen. Indien deze regels worden geschonden, riskeert het bedrijf boetes en straffen.

 

2. Gehoorschade, want blazen met perslucht kan lawaaierig zijnMan-with-helmet-ear-blog-2

Het tweede risico van blazen met perslucht is gehoorschade. Blazen met perslucht kan resulteren in verhoogde geluidsniveaus die schadelijk kunnen zijn voor zowel de gebruiker als de personen om hem hen. Uiteindelijk kan dit resulteren in gehoorschade en tinnitus. De schade ontstaat geleidelijk en het kan derhalve moeilijk zijn te achterhalen wanneer en hoe de gehoorproblemen zich ontwikkeld hebben. OSHA reguleringen hebben ook betrekking op de toegestane geluidsniveaus op een werkplek. Werkplaatsen die niet voldoen aan de eisen moeten samenwerken in een gehoorbeschermingsprogramma. Dit houdt inspecties, cursussen en een risico op straffen in; indien het geluidsniveau niet gereduceerd wordt naar een toegestaan niveau. Lees hier hoe makkelijk het kan zijn om het geluidsniveau van blazen met perslucht te verlagen!

 

3. Oog- en lichamelijk letsel van rondvliegdende deeltjes
28577569_72dpi

Het derde risico dat vaak wordt uitgelicht bij blazen met perslucht houdt oog- en lichamelijk letsel in. Zoals eerder genoemd, wordt perslucht vaak gebruikt voor reiniging. Dit brengt veiligheidsrisico's met zich mee omdat kleine deeltjes terug kunnen springen naar de gebruiker. Het lijkt onschuldig, maar de meeste mensen die dit ongemak hebben ondervonden beschrijven het als het hebben van zand of een wimper in het oog. De ogen zijn zeer gevoelig en zelfs de kleinste deeltjes kunnen veel schade veroorzaken. Dit kan verminderd zicht en in het ergste geval zelfs blindheid tot gevolg hebben

Door deze feiten in kaart te brengen, is het makkelijk de risico's van blazen met perslucht te begrijpen. Daarbij is het belangrijk hiervan op de hoogte te zijn om preventieve maatregelen te kunnen nemen. 

 

Begin hier met veilig werken!   Lees Silvent's PDF over de risico's van blazen met perslucht!

 

9 ways to prevent injuries_BX

Viktor Gustavsson

Geschreven door Viktor Gustavsson

Inbound Manager