We hebben het vaak over de noodzaak tot lawaaipreventie op het werk, maar waarom?

We hebben het vaak over de noodzaak tot lawaaipreventie op het werk, maar waarom?

Gepost door Viktor Gustavsson

Veel werkomgevingen zijn veel te lawaaiig. Lawaai en hoge geluidsniveaus kunnen gehoorverlies en tinnitus veroorzaken bij personeel. Gehoorverlies kan niet worden genezen en de mensen die worden getroffen moeten voor de rest van hun leven met de gevolgen leven. Lawaai wordt vaak erkend als één van de grootste problemen in de werkomgeving. Normaliter wordt beweerd dat lawaai ons op drie manieren beïnvloedt: 

 • Psychologisch:
  Lawaai wordt vaak ervaren als psychisch uitputtend en afleidend. Dit beïnvloedt de werknemer negatief en kan ook de werkcapaciteit en de prestaties verlagen.

 • Maskering:
  Lawaai kan natuurlijk ook andere geluiden maskeren, waardoor het moeilijker wordt voor de werknemer om deze te herkennen. Indien dit waarschuwingssignalen betreffen, verhoogt dit het risico op bedrijfsongevallen.


 • Fysiek:
  Een persoon die herhaaldelijk wordt blootgesteld aan harde geluiden riskeert niet alleen gehoorbeschadiging, maar het lawaai kan ook op andere manieren het lichaam beïnvloeden. Het kan bijvoorbeeld de bloeddruk verhogen, het ademhalingsritme wijzigen en de maagzuurproductie veranderen. Dit heeft op zijn beurt een negatief effect op de bloedcirculatie, slaap en vertering. Dit kan leiden tot hoofdpijn, misselijkheid, spanning in de macula en zowel fysieke als psychische vermoeidheid. Al deze symptomen kunnen leiden tot concentratieproblemen.

Een goede werkomgeving is daarom niet alleen goed voor de medewerker, maar ook goed voor de werkgever. Deze krijgt op deze manier een efficiënter en gezonder personeelsbestand. Klik op de onderstaande knop en leer meer over hoe de werkomgeving kan worden verbeterd en het risico op arbeidsongevallen door blazen met perslucht kan worden verkleind.Volg onze richtlijnen voor geluidsmetingen! Lees Silvent’s richtlijnen voor metingen van het geluidsniveau wanneer er met perslucht wordt geblazen.

Viktor Gustavsson

Geschreven door Viktor Gustavsson

Inbound Manager