Jak wyeliminować ryzyko nieprzestrzegania przepisów OSHADwa sposoby zapobiegania niezgodności z OSHA 1910.242 (b)

Albo poprzez regulację ciśnienia za pomocą reduktora ciśnienia powietrza lub specjalnie zaprojektowanej dyszy. Pistolet do przedmuchiwania może obniżyć ciśnienie za pomocą wbudowanego reduktora ciśnienia lub za pomocą technologii, która zmniejsza ciśnienie w przypadku całkowitej blokady.

Aby uniknąć niezgodności z OSHA 1910.242 (b), ciśnienie musi być niższe niż 30 psi, gdy powietrze opuszcza układ nadmuchowy. Miernik ciśnienia powietrza OSHA to najłatwiejszy sposób na sprawdzenie ciśnienia powietrza.

Przepisy OSHA określają:

Sprężone powietrze może być używane do czyszczenia tylko, jeśli

  1. ciśnienie jest niższe niż 30 psi (210 kPa)
  2. zastosowano osłony przed wiórami i osobiste wyposażenie ochronne.


Co oznacza rozporządzenie OSHA?

Ciśnienie powietrza wylotowego na wylocie pistoletu do przedmuchiwania, dyszy lub otworu rury nie może przekraczać 30 psi (210 kPa) we wszystkich warunkach statycznych. Wyższe ciśnienie statyczne może spowodować poważne obrażenia operatora. Dlatego, aby zminimalizować ryzyko obrażeń w przypadku całkowitego zablokowania, ciśnienie w zatorze powinno być mniejsze niż 30 psi (210 kPa). Manometr powietrza to najłatwiejszy sposób sprawdzenia ciśnienia powietrza.

Osłony przed wiórami służą do ochrony operatora i osób pracujących w pobliżu przed latającymi wiórami i cząstkami. Mogą to być ekrany lub inne rozwiązania zapobiegające urazom oczu i ciała. Należy pamiętać, że niektóre urządzenia zabezpieczające chronią tylko operatora i mogą wymagać uzupełnienia w celu ochrony osób znajdujących się w pobliżu. Ponadto należy używać osobistego wyposażenia ochronnego, takiego jak zatyczki do uszu i pełne okulary ochronne.

Silvent może pomóc wyeliminować ryzyko niezgodności z OSHA 1910.242 (b), zachowując jednocześnie skuteczną siłę odmuchu.

Czy chcesz połączyć bezpieczne i wydajne odmuchiwanie? Przeczytaj więcej o specjalnej technice, która to umożliwia

Posts by Topic

Wszystkie posty

Przepisy dotyczące hałasu w przemyśle wytwórczym

Czytaj dalej

Skąd wiesz, czy używasz bezpiecznego pistoletu do przedmuchiwania?

Czytaj dalej

Kiedy używać pistoletu do przedmuchiwania z rurką przedłużającą

Czytaj dalej

Jak wyeliminować ryzyko nieprzestrzegania przepisów OSHA

Czytaj dalej

Niebezpieczeństwa związane z odmuchem pistoletami dla sprężonego powietrza

Czytaj dalej

Ryzyko obrażeń oczu podczas odmuchu pistoletem powietrznym

Czytaj dalej

Ulepsz swoją aplikację odmuchu dzięki dyszom powietrznym do sprężonego powietrza

Czytaj dalej

Duże możliwości oszczędnościowe przy odmuchiwaniu sprężonym powietrzem

Czytaj dalej

Podstawowe informacje o decybelach (dB)

Czytaj dalej

Zagrożenia związane z zaworami kulowymi - używaj pistoletów do przedmuchiwania o dużej sile odmuchu

Czytaj dalej

Dysze do cieszy a dysze do sprężonego powietrza

Czytaj dalej

Zmniejsz hałas spowodowany dyszami i zaworami do sprężonego powietrza w przemyśle

Czytaj dalej

Kiedy należy wymienić pistolety powietrzny na dysze?

Czytaj dalej

Ile kosztuje sprężone powietrze?

Czytaj dalej

Dlaczego warto używać cichych pistoletów do przedmuchiwania

Czytaj dalej

Zmniejszenie problemów z emulsją w walcowniach zimnych przy użyciu sprężonego powietrza

Czytaj dalej

5 powodów, dla których warto stosować dysze powietrzne do odmuchu sprężonym powietrzem

Czytaj dalej