Ulepsz swoją aplikację odmuchu dzięki dyszom powietrznym do sprężonego powietrza

Firmy często decydują się na instalację otwartych rurek do odmuchiwania. Jest to proste i funkcjonalne, ale często nieefektywne rozwiązanie. Czasami nawet dysze przeznaczone do cieczy są używane w celu próby optymalizacji odmuchu sprężonym powietrzem. Jednak w większości przypadków, dysze do cieczy mają odwrotny wpływ na wydajność sprężonego powietrza, ponieważ wykorzystują inną technikę wydajnego rozpylania cieczy. Podczas odmuchu ważne jest, aby stosować dysze powietrzne ze specjalną technologią opracowaną z myślą o sprężonym powietrzu.

W przypadku aplikacji odmuchowych ważne jest, aby wziąć pod uwagę następujące cztery parametry, aby uzyskać najlepszy możliwy efekt:

  • Siła odmuchu
  • Kształt odmuchiwanej powierzchni
  • Odległość odmuchu
  • Kąt odmuchu

Biorąc to pod uwagę, można zaoszczędzić 35% sprężonego powietrza.

Otwarte rury mogą być kosztowne

Stosowanie otwartej rurki do odmuchiwania sprężonym powietrzem może wydawać się tanim i funkcjonalnym rozwiązaniem, ale może szybko stać się kosztowne. Na podstawie naszego doświadczenia, z wielu zastosowań odmuchu u naszych klientów, dochodzimy do wniosku, że 90% rozwiązań typu „otwarta rura” jest przewymiarowanych. Zbyt duże pdmuch z otwartych rur skutkuje wysokim zużyciem energii i większymi kosztami niż to konieczne dla firmy.

Chcesz zaoszczędzić 35% zużywanego sprężonego powietrza? Odpowiedz na 8 naszych pytań i znajdź właściwy produkt!

Posts by Topic

Wszystkie posty

Przepisy dotyczące hałasu w przemyśle wytwórczym

Czytaj dalej

Skąd wiesz, czy używasz bezpiecznego pistoletu do przedmuchiwania?

Czytaj dalej

Kiedy używać pistoletu do przedmuchiwania z rurką przedłużającą

Czytaj dalej

Jak wyeliminować ryzyko nieprzestrzegania przepisów OSHA

Czytaj dalej

Niebezpieczeństwa związane z odmuchem pistoletami dla sprężonego powietrza

Czytaj dalej

Ryzyko obrażeń oczu podczas odmuchu pistoletem powietrznym

Czytaj dalej

Ulepsz swoją aplikację odmuchu dzięki dyszom powietrznym do sprężonego powietrza

Czytaj dalej

Duże możliwości oszczędnościowe przy odmuchiwaniu sprężonym powietrzem

Czytaj dalej

Podstawowe informacje o decybelach (dB)

Czytaj dalej

Zagrożenia związane z zaworami kulowymi - używaj pistoletów do przedmuchiwania o dużej sile odmuchu

Czytaj dalej

Dysze do cieszy a dysze do sprężonego powietrza

Czytaj dalej

Zmniejsz hałas spowodowany dyszami i zaworami do sprężonego powietrza w przemyśle

Czytaj dalej

Kiedy należy wymienić pistolety powietrzny na dysze?

Czytaj dalej

Ile kosztuje sprężone powietrze?

Czytaj dalej

Dlaczego warto używać cichych pistoletów do przedmuchiwania

Czytaj dalej

Zmniejszenie problemów z emulsją w walcowniach zimnych przy użyciu sprężonego powietrza

Czytaj dalej

5 powodów, dla których warto stosować dysze powietrzne do odmuchu sprężonym powietrzem

Czytaj dalej