Podstawowe informacje o decybelach (dB)


Dźwięk składa się ze zmian ciśnienia, które powodują wibracje w powietrzu. Wibracje te są wychwytywane przez bębenek ucha i interpretowane jako dźwięki.

 1. Jednostką pomiaru natężenia dźwięku i poziomu dźwięku jest decybel (dB).

 2. Decybel to jednostka logarytmiczna. Oznacza to, że dwa identyczne źródła dźwięku, na przykład pistoletu do przedmuchiwania, razem tworzą poziom dźwięku o 3 dB wyższy niż w przypadku użycia tylko jednego z pistoletów. Jeżeli poziom dźwięku dla jednego pistoletu wynosi 81 dB, poziom dźwięku dwóch identycznych pistoletów wynosi 84 dB. Dziesięć równie silnych źródeł dźwięku razem tworzy poziom dźwięku wyższy o 10 dB.

 3. Częstotliwość jest miarą wysokości dźwięku wyrażoną w hercach (Hz). Jest to liczba drgań w powietrzu, która wskazuje częstotliwość dźwięku. Im więcej wibracji w ciągu jednej sekundy, tym wyższa tonacja dźwięku. Niska częstotliwość daje tony basowe, podczas gdy wysoka częstotliwość wytwarza tony wysokie. Dźwięk składa się zwykle z dźwięków o różnych częstotliwościach.

 4. Równoważny poziom dźwięku to średni poziom dźwięku w danym okresie. Jest to często używane do pomiaru średniego poziomu hałasu dla osoby w ciągu 8-godzinnego okresu pracy.

 5. Pół-poziom oznacza, że podwyższony poziom dźwięku skutkuje krótszym czasem ekspozycji na hałas. W Polsce pół-poziom to 3 dB. Oznacza to, że jeśli poziom hałasu wzrośnie o 3 dB, zatwierdzony czas ekspozycji skraca się o połowę.

  Poziom hałasu Czas pracy
  85 dB(A) 8 godziny
  88 dB(A) 4 godziny
  91 dB(A) 2 godziny
  94 dB(A) 1 godzina
  97 dB(A) 30 minut


 6. Spadek poziomu hałasu o 1 dB jest prawie niemożliwy do wykrycia przez ludzkie ucho. Jeśli jednak poziom hałasu zmniejszy się o 10 dB, ucho ludzkie zinterpretuje to jako zmniejszenie o połowę poziomu hałasu. I odwrotnie, wzrost o 10 dB brzmi jak podwojenie poziomu hałasu.

Jeśli zdajesz sobie sprawę z natury dźwięku, łatwiej będzie Ci wprowadzić zmiany poprawiające środowisko pracy pracowników w Twojej branży. Chętnie pomożemy, jeśli masz jakieś pytania!

Postępuj zgodnie z naszymi wytycznymi dotyczącymi pomiarów hałasu! Przeczytaj wytyczne firmy Silvent dotyczące pomiarów poziomu hałasu podczas odmuchiwania sprężonym powietrzem.

INFO_pdf_Noise_PL

 

Posts by Topic

Wszystkie posty

Przepisy dotyczące hałasu w przemyśle wytwórczym

Czytaj dalej

Skąd wiesz, czy używasz bezpiecznego pistoletu do przedmuchiwania?

Czytaj dalej

Kiedy używać pistoletu do przedmuchiwania z rurką przedłużającą

Czytaj dalej

Jak wyeliminować ryzyko nieprzestrzegania przepisów OSHA

Czytaj dalej

Niebezpieczeństwa związane z odmuchem pistoletami dla sprężonego powietrza

Czytaj dalej

Ryzyko obrażeń oczu podczas odmuchu pistoletem powietrznym

Czytaj dalej

Ulepsz swoją aplikację odmuchu dzięki dyszom powietrznym do sprężonego powietrza

Czytaj dalej

Duże możliwości oszczędnościowe przy odmuchiwaniu sprężonym powietrzem

Czytaj dalej

Podstawowe informacje o decybelach (dB)

Czytaj dalej

Zagrożenia związane z zaworami kulowymi - używaj pistoletów do przedmuchiwania o dużej sile odmuchu

Czytaj dalej

Dysze do cieszy a dysze do sprężonego powietrza

Czytaj dalej

Zmniejsz hałas spowodowany dyszami i zaworami do sprężonego powietrza w przemyśle

Czytaj dalej

Kiedy należy wymienić pistolety powietrzny na dysze?

Czytaj dalej

Ile kosztuje sprężone powietrze?

Czytaj dalej

Dlaczego warto używać cichych pistoletów do przedmuchiwania

Czytaj dalej

Zmniejszenie problemów z emulsją w walcowniach zimnych przy użyciu sprężonego powietrza

Czytaj dalej

5 powodów, dla których warto stosować dysze powietrzne do odmuchu sprężonym powietrzem

Czytaj dalej