3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Många är omedvetna om farorna som är relaterade till blåsning med tryckluft. Detta ökar risken för skador, då okunskapen ofta bidrar till att nödvändiga försiktighetsåtgärder inte följs. De flesta riskerna är enkla att både förebygga och åtgärda. Kunskap om riskerna kan med andra ord öka säkerheten för de som arbetar med blåsning med tryckluft dagligen.

Säkerhetsaspekten är framförallt viktig vid manuell blåsning, vid blåsning med blåspistoler, blåsrör eller blåshandtag, eftersom operatören är nära applikationen vilket innebär att skaderisken ökar. Här följer tre sanningar om säkerhet vid blåsning med tryckluft som alla som arbetar inom industrin bör känna till för att minimera risken för skador:

Silvent-Safety_Working-Environment1-2

 

1. Visste du att 9 av 10 blåspistoler som används idag är farliga?

Flertalet av de blåspistoler som används i industrin idag har en öppen rörmynning, det innebär att det statiska trycket mot huden blir det samma som matningstrycket om mynningen blockeras. Om operatören av misstag råkar täppa igen mynningen med sin kropp finns risken att luften kommer tränga igenom skinnet och in under huden, även kallat luftembolism. Detta innebär en stor fara för operatören, som i värsta fall kan dö. Läs mer om hur säkra blåspistoler kan minska risken för att luftbubblor kommer in blodomloppet.

 

2. Visste du att varje dag skadas massor av människor när de använder blåspistoler?

Blåsning med tryckluft medför höga bullernivåer. Detta sker när den komprimerade luften expanderar ut ur tryckluftssystemet och det uppkommer turbulens i luftstrålen. Höga bullernivåer kan bland annat leda till hörselnedsättning och i värsta fall tinnitus. Läs mer om Tinnitus eller hur man kan minska ljudnivån vid blåsning med tryckluft.

3. Vet du vilka de vanligaste skadorna vid blåsning med tryckluft är?

Utöver de båda riskerna som nämnts ovan, luftembolism och hörselskador, nämns även ögonskador ofta i samband med blåsning med tryckluft. Ögonskador uppkommer oftast vid renblåsning på grund av att spån eller partiklar studsar tillbaka mot operatören. Det är speciellt viktigt att operatören bär rätt skyddsutrustning, då även små partiklar kan orsaka bestående skador på ögat. Läs mer om ögonskador eller lär dig mer om riskerna vid blåsning med tryckluft. 
Börja ditt säkerhetsarbete här!   Läs Silvents riktlinjer för blåsning med tryckluft.

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer