Hur väljer man rätt blåsmunstycke?

Hur väljer man rätt blåsmunstycke?

Skriven av Anton Olander

Vid val av blåsmunstycke är det framförallt viktigt att reflektera över följande frågor:

1. Vilken innerdiameter har röret som du ska installera blåsmunstycket på?
2. Vilket blåsmönster behöver du för att utföra uppgiften - runt eller flat?

Utifrån detta kan utbudet av blåsmunstycke minskas, vilket gör det enklare att välja rätt produkt.

Det finns ofta en mängd olika blåsmunstycken att välja mellan och valet av munstycke är ofta avgörande för resultatet. Huvudargumentet för att använda ett blåsmunstycke är möjligheten att kontrollera och optimera användningen av tryckluft, vilket gör att mindre tryckluft används och att kostnaden kan minskas. Få är medvetna om vad de betalar för sin tryckluft. Klicka här om du vill beräkna din trycklufts kostnad.   <https://knowledge.silvent.com/sv/hur-mycket-kostar-tryckluft>

Ofta är det enkelt att ersätta ett befintligt öppet rör med ett blåsmunstycke. Installationen kan ha stor inverkan på slutproduktens kvalité, arbetseffektiviteten samt den slutliga kostnaden. 

 

Hitta rätt blåsmunstycke!   Kombinera tyst och effektiv blåsning med tryckluft.

 

Anton Olander

Skriven av Anton Olander

Engineer