Vad är OSHA och vad säger lagen om blåsning med tryckluft?

Vad är OSHA och vad säger lagen om blåsning med tryckluft?

Skriven av Viktor Gustavsson

Det finns olika föreskrifter som reglerar användningen av tryckluft. Vid blåsning med tryckluft talar man oftast om OSHA och SUVA. OSHA är en förkortning av Occupational Safety and Health Administration, som reglerar arbetsmiljösäkerheten i USA och SUVA står för Schweizerische Unfallsversicherungsanstalt, och reglerar arbetsmiljösäkerheten i Schweiz.  

I Sverige talar vi oftast om Arbetsmiljölagen, men det är även vanligt att svenska företag med anknytning till USA berörs av OSHAs reglering.  

Vad säger OSHAs reglering om blåsning med tryckluft? 

Tryckluft används inom tillverkningsindustrin för att driva verktyg, skapa rörelse, lyfta, blåsa rent, förflytta och kyla material. I OSHAs reglering (1910.242.b.) står följande om tryckluft: 

Tryckluft får endast användas vid städning om: 

  • trycket är lägre än 30 psi (210 kPa).  
  • spånskydd och personlig skyddsutrustning används.   

Detta innebär att lufttrycket inte får lov att överstiga 30 psi (210 kPa) när luften lämnar blåspistolen, munstycket eller röröppningen. Orsaken är att ett högre tryck skulle kunna orsaka allvarliga skador för operatören om öppningen skulle blockeras. För att minimera risken för skador vid total blockering bör därför trycket vara mindre än 30 psi (210 kPa). Lufttrycket kontrolleras enklast med hjälp av en ”lufttrycksmätare”.  

Spånskydd används för att skydda operatören och personer som arbetar i närheten från flygande spån och partiklar. Det kan antigen vara skärmar eller andra lösningar som förhindrar ögon- och kroppsskador. Det är viktigt att tänka på att vissa skydd endast skyddar operatören och dessa kan behöva kompletteras för att även skydda omgivningen. Utöver detta ska personlig skyddsutrustning användas, som till exempel hörselskydd och heltäckande skyddsglasögon.  

Hur eliminerar man risken för överträdelser mot OSHA? 

Det finns två sätt att förhindra överträdelse mot OSHA 1910.242.b; antingen genom att reglera trycket med hjälp av en tryckluftsregulator eller ett specialdesignat munstycke. Munstycket kan antingen sänka trycket med hjälp av en inbyggd tryckluftsregulator eller genom en teknik som minskar trycket vid total blockering. 

Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

 

För att undvika överträdelse av OSHA 1910.242.b ska trycket vara under 30 psi. då luften lämnar blåssystemet. Detta undersöks enklast med hjälp av en lufttrycksmätare. Klicka på läs mer knappen nedan, för att se vårt produkt-test och läs mer om Silvents teknik som kan hjälpa dig att minska risken för skador och uppfylla OSHAs krav.

 

Vill du kombinera en säker och effektiv blåsning med tryckluft? Läs mer om den speciella tekniken som gör det möjligt. 

 

 

Viktor Gustavsson

Skriven av Viktor Gustavsson

Inbound Manager