OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft


Det finns olika föreskrifter som reglerar användningen av tryckluft. Vid blåsning med tryckluft talar man oftast om OSHA och SUVA. OSHA är en förkortning av Occupational Safety and Health Administration, som reglerar arbetsmiljösäkerheten i USA och SUVA står för Schweizerische Unfallsversicherungsanstalt, och reglerar arbetsmiljösäkerheten i Schweiz. I Sverige talar vi oftast om Arbetsmiljölagen, men det är även vanligt att svenska företag med anknytning till USA berörs av OSHAs reglering.

Vad säger OSHAs reglering om blåsning med tryckluft? 

Tryckluft används inom tillverkningsindustrin för att driva verktyg, skapa rörelse, lyfta, blåsa rent, förflytta och kyla material. I OSHAs reglering (1910.242.b.) står följande om tryckluft: 

Tryckluft får endast användas vid städning om: 

  • trycket är lägre än 30 psi (210 kPa).  
  • spånskydd och personlig skyddsutrustning används.   

Detta innebär att lufttrycket inte får lov att överstiga 30 psi (210 kPa) när luften lämnar blåspistolen, munstycket eller röröppningen. Orsaken är att ett högre tryck skulle kunna orsaka allvarliga skador för operatören om öppningen skulle blockeras. För att minimera risken för skador vid total blockering bör därför trycket vara mindre än 30 psi (210 kPa). Lufttrycket kontrolleras enklast med hjälp av en ”lufttrycksmätare”.  

Spånskydd används för att skydda operatören och personer som arbetar i närheten från flygande spån och partiklar. Det kan antigen vara skärmar eller andra lösningar som förhindrar ögon- och kroppsskador. Det är viktigt att tänka på att vissa skydd endast skyddar operatören och dessa kan behöva kompletteras för att även skydda omgivningen. Utöver detta ska personlig skyddsutrustning användas, som till exempel hörselskydd och heltäckande skyddsglasögon.  

Hur eliminerar man risken för överträdelser mot OSHA? 

Det finns två sätt att förhindra överträdelse mot OSHA 1910.242.b; antingen genom att reglera trycket med hjälp av en tryckluftsregulator eller ett specialdesignat munstycke. Munstycket kan antingen sänka trycket med hjälp av en inbyggd tryckluftsregulator eller genom en teknik som minskar trycket vid total blockering. 

Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

För att undvika överträdelse av OSHA 1910.242.b ska trycket vara under 30 psi. då luften lämnar blåssystemet. Detta undersöks enklast med hjälp av en lufttrycksmätare. Klicka på läs mer knappen nedan, för att se vårt produkt-test och läs mer om Silvents teknik som kan hjälpa dig att minska risken för skador och uppfylla OSHAs krav.

Vill du kombinera en säker och effektiv blåsning med tryckluft? Läs mer om den speciella tekniken som gör det möjligt. 

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer