Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  


Skillnaden mellan en säker och en vanlig blåspistol är det statiska trycket som uppstår när blåspistolens mynning blockeras. 
En blåspistol med för högt statiskt tryck kan vara farlig för operatören, om denne skulle råka blockera mynningen med sin kropp. Risken är då att tryckluften tar sig in under huden på operatören och in i blodomloppet, vilket skapar luftbubblor i blodet, som kan leda till allvarliga skador.  

Det enklaste sättet att undersöka detta är att använda sig av en lufttrycksmätare och mäta det statiska trycket vid blåspistolens mynning.

 

Regler för en säker blåspistol

Det finns två länder som har regler gällande det statiska trycket vid blåsning med tryckluft, USA och Schweiz. I USA är det OSHA som reglerar arbetsmiljösäkerheten och i Schweiz är det SUVA. I USA får det statiska trycket som max vara 30 psi (2,1 bar), för att en blåspistol ska uppfylla OSHAs krav och klassas som säker. SUVA har liknande regler.  

Titta på vårt statiska tryck test och läs mer om hur det är möjligt att kombinera en säker och effektiv blåsning med tryckluft. Klicka på läs-mer-knappen nedan. 

Vill du kombinera en säker och effektiv blåsning med tryckluft? Läs mer om den speciella tekniken som gör det möjligt. 

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer