Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Skriven av Anton Olander

Skillnaden mellan en säker och en vanlig blåspistol är det statiska trycket som uppstår när blåspistolens mynning blockeras. 

En blåspistol med för högt statiskt tryck kan vara farlig för operatören, om denne skulle råka blockera mynningen med sin kropp. Risken är då att tryckluften tar sig in under huden på operatören och in i blodomloppet, vilket skapar luftbubblor i blodet, som kan leda till allvarliga skador.  

Det enklaste sättet att undersöka detta är att använda sig av en lufttrycksmätare och mäta det statiska trycket vid blåspistolens mynning.

 

Regler för säkra blåspistoler

Det finns två länder som har regler gällande det statiska trycket vid blåsning med tryckluft, USA och Schweiz. I USA är det OSHA som reglerar arbetsmiljösäkerheten och i Schweiz är det SUVA. I USA får det statiska trycket som max vara 30 psi (2,1 bar), för att blåspistolen ska uppfylla OSHAs krav och klassas som säker. SUVA har liknande regler.  

Titta på vårt statiska tryck test och läs mer om hur det är möjligt att kombinera en säker och effektiv blåsning med tryckluft. Klicka på läs-mer-knappen nedan. 

 Vill du kombinera en säker och effektiv blåsning med tryckluft? Läs mer om den speciella tekniken som gör det möjligt. 

Anton Olander

Skriven av Anton Olander

Engineer