Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  


Skillnaden mellan en säker och en vanlig blåspistol är det statiska trycket som uppstår när blåspistolens mynning blockeras. 
En blåspistol med för högt statiskt tryck kan vara farlig för operatören, om denne skulle råka blockera mynningen med sin kropp. Risken är då att tryckluften tar sig in under huden på operatören och in i blodomloppet, vilket skapar luftbubblor i blodet, som kan leda till allvarliga skador.  

Det enklaste sättet att undersöka detta är att använda sig av en lufttrycksmätare och mäta det statiska trycket vid blåspistolens mynning.

Regler för säkra blåspistoler

Det finns två länder som har regler gällande det statiska trycket vid blåsning med tryckluft, USA och Schweiz. I USA är det OSHA som reglerar arbetsmiljösäkerheten och i Schweiz är det SUVA. I USA får det statiska trycket som max vara 30 psi (2,1 bar), för att blåspistolen ska uppfylla OSHAs krav och klassas som säker. SUVA har liknande regler.  

Titta på vårt statiska tryck test och läs mer om hur det är möjligt att kombinera en säker och effektiv blåsning med tryckluft. Klicka på läs-mer-knappen nedan. 

Vill du kombinera en säker och effektiv blåsning med tryckluft? Läs mer om den speciella tekniken som gör det möjligt. 

Alla inlägg

silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta blåspistoler med munstycken?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Vätskemunstycke vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man tryckluftsförbrukningen från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Hur minskar man bullret från tryckluft i industrin? 

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Hur väljer man rätt blåsmunstycke?

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer
Silvent-Pro One 300_1-2

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer

Många blåsapplikationer är överdimensionerade och ineffektiva

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Ögonskador, en av de vanligaste riskerna vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför ska jag använda ett blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft? - Här är 5 anledningar.

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer
Airgun-ProOne-in-pile-1500pxl-1.jpg

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta ljuddämpare för att  undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

Vad är OSHA och vad säger lagen om blåsning med tryckluft?

Läs mer
working-environment-woman

6 viktiga punkter om decibel som du bör veta om du är personalansvarig i din industri.

Läs mer

Vad kostar tryckluft och hur långt är ett snöre?

Läs mer
working-environment-injuries1

Vi pratar ofta om att vi måste förhindra buller på arbetet, men varför?

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Faror vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer