När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?


3 arbetstillfällen då det kan vara fördelaktigt att använda en blåspistol med långt blåsrör: 

  1. När du vill öka säkerhetsavståndet
    Vid städning med tryckluft är risken för ögonskador stor. Spån och mindre partiklar kan ofta studsa tillbaka mot operatören och orsaka skada. En blåspistol med långt blåsrör ger operatören ett längre säkerhetsavstånd, vilket minskar risken för ögonskador.

  2. När du behöver extra räckvidd
    Vid renblåsning av maskiner och andra trånga utrymmen kan det vara fördelaktigt med en blåspistol med extra långt blåsrör. Den extra räckvidden gör dels det enklare att nå fram till området som ska blåsas av, men kan även öka säkerheten, då operatören slipper sträcka sig in i riskområdet.  


  3. När du vill förbättra arbetsställningen
    Med ett förlängt blåsrör är det enklare att bibehålla en ergonomisk och rak arbetsposition under hela blåsoperationen.

Det finns många risker vid blåsning med tryckluft, men det är möjligt att öka säkerheten om blåspistoler med förlängt blåsrör används. Tack vare den extra räckvidden kan operatören ta ett steg ifrån blåsområdet och öka säkerhetsavståndet. Detta minskar risken för kropps-, ögon- och hörselskador.

Hitta en blåspistol med förlängningsrör här!

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer