När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Skriven av Viktor Gustavsson

3 arbetstillfällen då det kan vara fördelaktigt att använda en blåspistol med långt blåsrör: 

  1. När du vill öka säkerhetsavståndet
    Vid städning med tryckluft är risken för ögonskador stor. Spån och mindre partiklar kan ofta studsa tillbaka mot operatören och orsaka skada. En blåspistol med långt blåsrör ger operatören ett längre säkerhetsavstånd, vilket minskar risken för ögonskador.

  2. När du behöver extra räckvidd
    Vid renblåsning av maskiner och andra trånga utrymmen kan det vara fördelaktigt med en blåspistol med extra långt blåsrör. Den extra räckvidden gör dels det enklare att nå fram till området som ska blåsas av, men kan även öka säkerheten, då operatören slipper sträcka sig in i riskområdet.  


  3. När du vill förbättra arbetsställningen
    Med ett förlängt blåsrör är det enklare att bibehålla en ergonomisk och rak arbetsposition under hela blåsoperationen.

Det finns många risker vid blåsning med tryckluft, men det är möjligt att öka säkerheten om blåspistoler med förlängt blåsrör används. Tack vare den extra räckvidden kan operatören ta ett steg ifrån blåsområdet och öka säkerhetsavståndet. Detta minskar risken för kropps-, ögon- och hörselskador.

Hitta en blåspistol med förlängningsrör här!

Viktor Gustavsson

Skriven av Viktor Gustavsson

Inbound Manager