Varför bör du använda en flödesmätare?

Varför bör du använda en flödesmätare?

Skriven av Anton Olander

Flödesmätningar är inte bara bra för de som är nyfikna på hur mycket tryckluft som används. Flödesmätningar kan vara en bra varningsindikator på att något i produktionen inte fungerar som det ska. Oavsett om förbrukningen ökar eller minskar, så är detta en bra indikation på att något i systemet ändrats och kräver en åtgärd. Det kan till exempel bero på tryckfall eller läckage.  


Vad är en flödesmätning? 

Flödesmätning innebär att man direkt eller indirekt mäter mängden luft eller gas som strömmar genom ett rör eller en kanal under en viss tidsperiod. Vanligast är att man mäter i liter per minut eller normalkubikmeter per timme.   

Två viktiga saker att tänka på när du ska mäta flödet – för att få bästa möjliga resultat: 

  1. Mätinstrumentet bör installeras så nära applikationen (eller området som önskas mätas) som möjligt. 
  2. Använd rätt typ av flödesmätare. Valet av flödesmätare beror på flödesmängden och rördimensionen. Kontakta en expert på området för att säkerställa att rätt mätare används. 

När du vet hur mycket tryckluft du faktist använder är det enkelt att beräkna kostnaden för tryckluft. Nästa steg är att lära sig beräkna kostnaden för din tryckluft och dina underhållskosnader.

 Ta reda på vad din tryckluft kostar!   Läs Silvents beräkningsexemple här.

 

Anton Olander

Skriven av Anton Olander

Engineer