Varför bör du använda en flödesmätare?


Flödesmätningar är inte bara bra för de som är nyfikna på hur mycket tryckluft som används. Flödesmätningar kan vara en bra varningsindikator på att något i produktionen inte fungerar som det ska. Oavsett om förbrukningen ökar eller minskar, så är detta en bra indikation på att något i systemet ändrats och kräver en åtgärd. Det kan till exempel bero på tryckfall eller läckage.  

Vad är en flödesmätning? 

Flödesmätning innebär att man direkt eller indirekt mäter mängden luft eller gas som strömmar genom ett rör eller en kanal under en viss tidsperiod. Vanligast är att man mäter i liter per minut eller normalkubikmeter per timme.   

Två viktiga saker att tänka på när du ska mäta flödet – för att få bästa möjliga resultat: 

  1. Mätinstrumentet bör installeras så nära applikationen (eller området som önskas mätas) som möjligt. 
  2. Använd rätt typ av flödesmätare. Valet av flödesmätare beror på flödesmängden och rördimensionen. Kontakta en expert på området för att säkerställa att rätt mätare används. 

När du vet hur mycket tryckluft du faktist använder är det enkelt att beräkna kostnaden för tryckluft. Nästa steg är att lära sig beräkna kostnaden för din tryckluft och dina underhållskosnader. Ta reda på vad din tryckluft kostar!   Läs Silvents beräkningsexempel här.

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer