Varför bör du använda en flödesmätare?


Flödesmätningar är inte bara bra för de som är nyfikna på hur mycket tryckluft som används. Flödesmätningar kan vara en bra varningsindikator på att något i produktionen inte fungerar som det ska. Oavsett om förbrukningen ökar eller minskar, så är detta en bra indikation på att något i systemet ändrats och kräver en åtgärd. Det kan till exempel bero på tryckfall eller läckage.  

Vad är en flödesmätning? 

Flödesmätning innebär att man direkt eller indirekt mäter mängden luft eller gas som strömmar genom ett rör eller en kanal under en viss tidsperiod. Vanligast är att man mäter i liter per minut eller normalkubikmeter per timme.   

Två viktiga saker att tänka på när du ska mäta flödet – för att få bästa möjliga resultat: 

  1. Mätinstrumentet bör installeras så nära applikationen (eller området som önskas mätas) som möjligt. 
  2. Använd rätt typ av flödesmätare. Valet av flödesmätare beror på flödesmängden och rördimensionen. Kontakta en expert på området för att säkerställa att rätt mätare används. 

När du vet hur mycket tryckluft du faktist använder är det enkelt att beräkna kostnaden för tryckluft. Nästa steg är att lära sig beräkna kostnaden för din tryckluft och dina underhållskosnader. Ta reda på vad din tryckluft kostar!   Läs Silvents beräkningsexemple här.

 

Alla inlägg

silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta blåspistoler med munstycken?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Vätskemunstycke vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man tryckluftsförbrukningen från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Hur minskar man bullret från tryckluft i industrin? 

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Hur väljer man rätt blåsmunstycke?

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer
Silvent-Pro One 300_1-2

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer

Många blåsapplikationer är överdimensionerade och ineffektiva

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Ögonskador, en av de vanligaste riskerna vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför ska jag använda ett blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft? - Här är 5 anledningar.

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer
Airgun-ProOne-in-pile-1500pxl-1.jpg

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta ljuddämpare för att  undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

Vad är OSHA och vad säger lagen om blåsning med tryckluft?

Läs mer
working-environment-woman

6 viktiga punkter om decibel som du bör veta om du är personalansvarig i din industri.

Läs mer

Vad kostar tryckluft och hur långt är ett snöre?

Läs mer
working-environment-injuries1

Vi pratar ofta om att vi måste förhindra buller på arbetet, men varför?

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Faror vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer