Hur installerar man en blåspistol?


För att säkerställa kvalité, effektivitet och minska risken för skador är det viktigt att blåspistolen installeras korrekt. Om installationen inte genomförs på rätt sätt är risken att operatören upplever att blåspistolen är defekt eller att den inte lever upp till förväntningarna. För att få bästa möjliga resultat bör man tänka på följande tre punkter vid installation av en blåspistol: 

1. Minska risken för läckage

För att minska risken för läckage bör man använda gängtejp vid montering av kopplingen. Risken är annars att blåspistolens anslutning inte sluter tätt mot kopplingen, vilket kan leda till kostsamma läckage. Det även viktigt att det blir en förspänning på gängan därför ska verktyg alltid används vid fastgängning av anslutningen. 

2. Säkerställ effektiviteten

För att uppnå bästa möjliga effektivitet är det viktigt att säkerställa att det inte är något tryckfall i systemet. Det är även viktigt att arbetstrycket vid användaren är rätt samt att både slangar och kopplingar i tilluftsledningen är rätt dimensionerade.Är dessa underdimensionerade kan blåspistolen inte blåsa med den utlovade kraften. Innerdiametern på slangarna och kopplingarna ska därför vara av samma storlek eller större än blåspistolens anslutning, vilken ofta är ¼” eller 6 millimeter. 

3. Minska risken för skador

För att förbättra ergonomin och minska risken för förslitningsskador är det fördelaktigt att ansluta blåspistolen direkt i en slang och placera snabbkopplingen i andra änden. Slangen bör vara utrustad med en svivel i anslutningen till blåspistolen. Detta minimerar vikten för användaren och gör att blåspistolen blir mer lätthanterlig.  

Undvik rekyl, peak-ljud vid frånkoppling och minska risken för hörsel- och  ledskador. Upptäck blåspistolen Pro One!

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer