Hur installerar man en blåspistol?

Hur installerar man en blåspistol?

Skriven av Viktor Gustavsson

För att säkerställa kvalité, effektivitet och minska risken för skador är det viktigt att blåspistolen installeras korrekt. Om installationen inte genomförs på rätt sätt är risken att operatören upplever att blåspistolen är defekt eller att den inte lever upp till förväntningarna. För att få bästa möjliga resultat bör man tänka på följande tre punkter vid installation av en blåspistol: 

1. Minska risken för läckage

För att minska risken för läckage bör man använda gängtejp vid montering av kopplingen. Risken är annars att blåspistolens anslutning inte sluter tätt mot kopplingen, vilket kan leda till kostsamma läckage. Det även viktigt att det blir en förspänning på gängan därför ska verktyg alltid används vid fastgängning av anslutningen. 

2. Säkerställ effektiviteten

För att uppnå bästa möjliga effektivitet är det viktigt att säkerställa att det inte är något tryckfall i systemet. Det är även viktigt att arbetstrycket vid användaren är rätt samt att både slangar och kopplingar i tilluftsledningen är rätt dimensionerade.Är dessa underdimensionerade kan blåspistolen inte blåsa med den utlovade kraften. Innerdiametern på slangarna och kopplingarna ska därför vara av samma storlek eller större än blåspistolens anslutning, vilken ofta är ¼” eller 6 millimeter. 

3. Minska risken för skador

För att förbättra ergonomin och minska risken för förslitningsskador är det fördelaktigt att ansluta blåspistolen direkt i en slang och placera snabbkopplingen i andra änden. Slangen bör vara utrustad med en svivel i anslutningen till blåspistolen. Detta minimerar vikten för användaren och gör att blåspistolen blir mer lätthanterlig.  

Undvik rekyl, peak-ljud vid frånkoppling och minska risken för hörsel- och  ledskador. Upptäck blåspistolen Pro One!

Viktor Gustavsson

Skriven av Viktor Gustavsson

Inbound Manager