Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?


Ljuddämpare används ofta i maskiner, för att dämpa ljudet som uppstår när tryckluft ventileras ut ur ventilens avloppsportar. Detta är viktigt för att inte utsätta de anställda för skadligt buller. Buller anses av många forskare och experter vara en av vår tids största arbetsmiljöproblem. Det är därför viktigt att eliminera det buller som går att åtgärda. Men ljuddämpare kan också orsaka kostsamma driftstopp om man inte vet när de ska bytas ut. Det händer därför att företag prioriterar bort ljuddämpare för att minimera risken för driftstopp. Detta leder i sin tur till att både arbetsmiljön och de anställdas hälsa påverkas negativt.   


Ljuddämpare kan mer än halvera ljudnivån  

Med rätt teknik kan tryckluftsbuller från maskiner i princip helt elimineras. En maskin har sällan endast en ljuddämpare, utan är ofta utrustad med flera. Ljuddämparen fördelar tryckluften genom flera små hål, som höjer ljudfrekvensen till nivåer som ligger utanför vad det mänskliga örat kan uppfatta och skadas av. Med hjälp av ljuddämpare kan man ofta sänka ljudnivån med 30 – 40 dB(A). Detta är en markant skillnad, då örat uppfattar en sänkning med 10 dB(A) som en halvering av ljudnivån. Detta leder i sin tur till:  

  • Minskad risk för hörselskador såsom tinnitus, hörselnedsättning  
  • Bättre arbetsmiljö  
  • Ökad prestationsförmåga   

Gamla ljuddämpare kan orsaka driftstopp 

Ljuddämpare måste förr eller senare bytas ut. Detta beror på att genomflödet successivt försämras allt eftersom filtret sätts igen av smuts och partiklar. Ett försämrat genomflöde genom ljuddämparen kan bland annat bero på:  

  • Föroreningar i tryckluften  
  • Att rörstammen eller systemet är smutsigt  
  • Dimsmörja från maskinen  

Detta är vanligt i industrin och svårt att undvika. Om filtret blir igensatt kan tryckluften inte evakueras och risken är då stor att det uppstår ett större mottryck. En igensatt ljuddämpare kan orsaka stora problem. Det är därför viktigt att identifiera vilka ljuddämpare som är igensatta och ersätta dessa med nya. En igensatt ljuddämpare kan både minska maskinens arbetskapacitet och orsaka driftstopp, men även vara en säkerhetsrisk. Om ljuddämparen bygger upp ett för högt tryck, är risken stor att den exploderar.  

Hur vet man vilken ljuddämpare man ska byta ut? 

IMG_6835.jpgVid ett planerat driftstopp kan det vara bra att undersöka samtliga ljuddämpare, samt byta ut de som är igensatta. Detta kan anses vara en enkel åtgärd, men det är svårt att identifiera vilka ljuddämpare som behöver bytas. En lösning är att byta samtliga ljuddämpare, både de som är fungerande och de som inte fungerar, men detta medför onödigt höga kostnader för företaget. För att underlätta arbetet finns det ljuddämpare med inbyggd varningsindikator, som enkelt visar när filtret är igensatt och det är dags att byta ljuddämpare. På så vis undviker man även att byta ut fullt fungerande ljuddämpare.  

Läs mer om ljuddämpare med varningsindikatorer och  hur dessa minskar risken för driftstopp.

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer