Vad är en säker blåspistol?

 

Inom industrin benämns blåspistoler ofta som munstycke, handmunstycke, blåsverktyg, blåshandtag eller lufthandtag. Dessa används ofta i industrin för renblåsning av till exempel arbetsytor och detaljer. För att enklare kunna rikta luftstrålen är blåspistolen ofta utrustad med ett blåsrör. Vissa modeller är även utrustade med ett munstycke i rörmynningen, men de flesta modeller har endast ett öppet rör. Blåspistoler med öppna rör medför risker för användaren, som till exempel starka ljudnivåer och risk för att luften tränger in i kroppen (luftemboli).

Den största anledningen till att ”farliga” blåspistoler fortfarande används är att få är medvetna om riskerna och att det finns andra alternativ.

För att öka säkerheten när man använder blåspistoler i industrin är det viktigt att använda en så säker blåspistol som möjligt. För att klassas som en säker blåspistol ska följande krav uppfyllas:

  • Svag ljudnivå
  • Uppfylla säkerhetskrav från OSHA
  • Ergonomisk design
  • Hållbar

Vissa blåspistoler uppfyller något eller några av dessa krav, men för att klassas som en säker blåspistol bör samtliga punkter uppfyllas.

I många fall är det svårt att kombinera samtliga punkter ovan med en effektiv blåsning med tryckluft. Men det finns en unik blåsteknologi, Silvent teknologin, som gör det möjligt.

Ergonomisk design som minskar risken för arbetsrelaterade skador

En säker blåspistol ska genom sin design och teknik minska risken för arbetsrelaterade skador, så som hörselnedsättningar, luftemboli och förslitningsskador.

Silventteknologin minskar turbulensen och ökar medejekteringen, vilket gör det möjligt att sänka ljudnivån samtidigt som den effektiva blåskraften bibehålls. För att uppfylla OSHAs säkerhetskrav och minska risken för skador är blåspistolerna utrustade med specialdesignade blåsmunstycken. Utformningen minskar även risken för hörselskador då ljudfrekvenserna höjs till nivåer som det mänskliga örat varken kan uppfatta eller tar skada av. De säkra blåspistolerna är dessutom utvecklade med användarna i fokus, för att kombinera ett ergonomiskt och funktionellt grepp. 

Säkra blåspistoler för tillverkningsindustrin

Blåspistoler är ett vanligt verktyg i industrin. De säkra blåspistolerna är därför speciellt framtagna för användning inom tillverkningsindustrin och utvecklade för att tillgodose operatörernas behov utan att ge avkall på prestanda.

Teknisk information  om vår säkra blåspistol; Pro One +

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer