Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation


Det är vanligt att företag väljer att installera öppna rör för att blåsa med. Det är en enkel, fungerande men sällan effektiv lösning. Ibland används även munstycken som är framtagna för vätskor i tron om att dessa skulle optimera tryckluftsanvändningen. Men i många fall har de istället motsatt effekt, då de är framtagna för vätskor, som innebär en helt annan typ av teknik. Vid blåsning med tryckluft är det viktigt att använda blåsmunstycken med en speciell blåsteknik, som är utvecklade för tryckluftsblåsning.

Vid blåsapplikationer är det viktigt att ta hänsyn till följande fyra parametrar för att få bästa möjliga blåseffekt:

  • Blåskraft
  • Blåsmönster
  • Blåsavstånd
  • Blåsvinkel

Om man utgår från detta är det möjligt att spara 35 procent av tryckluften. 

Blåsning med öppna rör kan bli kostsamt

Att blåsa med ett öppet rör kan kännas som en billig och fungerande lösning, men det kan snabbt bli kostsamt. Med erfarenhet från mängder av blåsapplikationer hos våra kunder kan vi konstatera att ungefär 90 procent av alla ”öppna rör”-installationer är överdimensionerade. Detta innebär att energiförbrukningen är mycket större än vad som krävs och innebär därmed även onödigt stora kostnader för företagen.

Vill du spara 35% av mängden använd tryckluft? Besvara våra 8 frågor för att hitta rätt produkt!

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer