Många blåsapplikationer är överdimensionerade och ineffektiva

Många blåsapplikationer är överdimensionerade och ineffektiva

Skriven av Viktor Gustavsson

Det är vanligt att företag väljer att installera öppna rör för att blåsa med. Det är en enkel, fungerande men sällan effektiv lösning. Ibland används även munstycken som är framtagna för vätskor i tron om att dessa skulle optimera tryckluftsanvändningen. Men i många fall har de istället motsatt effekt, då de är framtagna för vätskor, som innebär en helt annan typ av teknik. Vid blåsning med tryckluft är det viktigt att använda blåsmunstycken med en speciell blåsteknik, som är utvecklade för tryckluftsblåsning.

Vid blåsapplikationer är det viktigt att ta hänsyn till följande fyra parametrar för att få bästa möjliga blåseffekt:

  • Blåskraft
  • Blåsmönster
  • Blåsavstånd
  • Blåsvinkel

Om man utgår från detta är det möjligt att spara 35 procent av tryckluften. 

Blåsning med öppna rör kan bli kostsamt

Att blåsa med ett öppet rör kan kännas som en billig och fungerande lösning, men det kan snabbt bli kostsamt. Med erfarenhet från mängder av blåsapplikationer hos våra kunder kan vi konstatera att ungefär 96 procent av alla ”öppna rör”-installationer är överdimensionerade. Detta innebär att energiförbrukningen är mycket större än vad som krävs och innebär därmed även onödigt stora kostnader för företagen.

Vill du spara 35% av mängden använd tryckluft? Besvara våra 8 frågor för att hitta rätt produkt!

Viktor Gustavsson

Skriven av Viktor Gustavsson

Inbound Manager