Vad kostar tryckluft och hur långt är ett snöre?

Vad kostar tryckluft och hur långt är ett snöre?

Skriven av Josefin Andersson

Tryckluft kostar 10 öre per normalkubik meter inklusive investerings- och underhållskostnader.  Visst hade det varit bra om det var så enkelt? Tyvärr är det inte det. Ett snöre behöver inte vara en specifik längd för att benämnas som snöre och kostnaden för tryckluft behöver inte vara den samma för alla företag.

Ofta har företag kunskap om vad de betalar för till exempel vatten och el. Men få vet vad tryckluften kostar. En del tänker inte ens på att tryckluften kostar pengar då den produceras av företagets egen kompressor. Men det är egentligen inte så konstigt att man inte vet vad tryckluften kostar, för det finns inget enkelt svar. 

Kostnaden beror på många olika parametrar, vilket gör att det är svårt att fastställa ett generellt pris. För att beräkna den faktiska kostnaden bör man bland annat ta hänsyn till det aktuella elavtalet, underhållskostnader, kompressorn och möjligheten till att ta till vara på spillvärmen. 

När vi beräknar kostnaden och besparingsmöjligheterna för blåsning med tryckluft använder vi ett uppskattat pris på 10 öre per Nm3/h. Priset är baserat på speciella förhållanden men kan fungera som ett bra riktvärde vid jämförelser och beräkningar. För att ta reda på vad din tryckluft kostar, måste du göra beräkningarna utifrån dina egna förhållanden.

Ta reda på vad din tryckluft kostar!   Läs Silvents beräkningsexemple här.

 
 
Josefin Andersson

Skriven av Josefin Andersson

Information Officer