Vad kostar tryckluft?


Tryckluft kostar 14 öre per kubikmeter inklusive investerings- och underhållskostnader.  Visst hade det varit bra om det var så enkelt? Tyvärr är det inte det.

De flesta tillverkande företag använder tryckluft i sin produktion, för blåsning med blåsmunstycken eller blåspistoler. Men få vet vad tryckluften kostar. En del tänker inte ens på att tryckluften kostar pengar då den produceras av företagets egen kompressor. Men det är egentligen inte så konstigt att man inte vet vad tryckluften kostar, för det finns inget enkelt svar. 

Kostnaden beror på många olika parametrar, vilket gör att det är svårt att fastställa ett generellt pris. För att beräkna den faktiska kostnaden bör man bland annat ta hänsyn till det aktuella elavtalet, underhållskostnader, kompressorn och möjligheten till att ta till vara på spillvärmen. 

När vi beräknar kostnaden och besparingsmöjligheterna för blåsning med tryckluft använder vi ett uppskattat pris på 14 öre per m³. Priset är baserat på speciella förhållanden men kan fungera som ett bra riktvärde vid jämförelser och beräkningar. För att ta reda på vad din tryckluft kostar, måste du göra beräkningarna utifrån dina egna förhållanden.

Ta reda på vad din tryckluft kostar!   Läs Silvents beräkningsexempel här.

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer