Tryckfall är ett bortglömt problem

Tryckfall är ett bortglömt problem

Skriven av Anton Olander

Vill du få ut maximal effekt från ditt tryckluftssystem? Tryckfall kan vara en av anledningarna till att du använder för mycket tryckluft och får för högra tryckluftskostnader.  

Tryckfall vid blåsning med tryckluft är vanligt inom industrin, men det är få som är medvetna om problemet. Tryckfall gör att det blir skillnad mellan trycket från kompressorn och trycket vid användningsstället, som till exempel kan vara blåsning med antingen en blåspistol eller en luftkniv. Det är inte ovanligt att trycket från kompressorn sjunkit en hel bar innan det når användningsstället. Detta kan leda till försämrad produktkvalitet, lägre effektivitet och högre tryckluftskostnader.   

 
Hur uppstår tryckfall?   

Tryckfall kan bero på väldigt många orsaker. En av de vanligaste anledningarna är transporten av tryckluft från kompressorn till användningsstället. Både längden och utformningen av tryckluftssystemet påverkar tryckfallet. Trycket sjunker desto längre tryckluften transporteras och påverkas även negativt av antalet böjar och krökar i systemet. Ofta minskar även rördimensionen ju längre ifrån man kommer kompressorn. För att ge bästa möjliga resultat borde det istället vara tvärtom. Rördimensionen borde öka desto längre ifrån man kommer kompressorn. Då fungerar röret som en extra tank, vilket även minskar risken för tryckfall.  

En annan vanlig anledning till tryckfall är att man inte underhåller filter och regulatorer tillräckligt frekvent. Det är viktigt att man rengör eller byter filter regelbundet samt ser till att man använder rätt typ av regulator för att minska risken för tryckfall. I maskiner är det dessutom viktigt att igensatta ljuddämparna ersätts, för att minska risken för tryckfall. 
 

Varför är det viktigt att känna till problemen med tryckfall? 

Tryckfall kan leda till en rad olika problem i produktionen. Det kan bland annat leda till att komponenterna vid slutanvändningen inte uppfyller de resultat som utlovats vilket kan medföra andra konsekvenser.  

Om man inte har kunskap om tryckfall och man upplever att man inte får det önskade resultatet av slutkomponenten är det vanligt att man väljer att höja trycket från kompressorn, för att få den önskade effekten. Men ett för lågt tryck i kompressorn är sällan problemet. Istället leder det ökade trycket till att man använder mer energi än nödvändigt, vilket ökar tryckluftskostnaderna och risken för att andra komponenter i tryckluftssystemet tar skada av det förhöjda trycket. 

Det är därför viktigt att ha kännedom om tryckfall och att kontinuerligt kontrollera trycket för att kunna identifiera tryckskillnader, vilket indikerar problem i systemet. Ett ökat eller minskat tryck kan till exempel ge indikation på läckage eller maskinstopp. Kontrollen genomförs enklast med hjälp av en flödesmätare. 

Det finns även andra hjälpmedel som kan minska risken för tryckfall. I maskiner är det bland annat fördelaktigt med ljuddämpare som indikerar när de är igensatta och på så vis gör det enklare att undvika tryckfall. Varför ska man använda en flödesmätare?

 Ta reda på vad din tryckluft kostar!   Se Silvents exempel-beräkningar här. 

Anton Olander

Skriven av Anton Olander

Engineer