3 sanningar om tryckluft och buller i industrin


Ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen i industrin är buller. Både ljudnivån och tiden som de anställda utsätts för bullret medverkar till hur den anställde påverkas. Buller har en negativ inverkan på de anställdas psykiska välmående och kan i värsta fall leda till bestående fysiska skador. Läs mer om hur de anställda påverkas av buller här.

En bidragande faktor till bullret i industrin är blåsning med tryckluft. Det är viktigt att använda rätt utrustning vid blåsning med tryckluft. Detta är speciellt viktigt vid manuell blåsning med blåspistoler, då operatören befinner sig nära ljudkällan. Idag finns det blåspistoler som är speciellt framtagna för att kunna kombinera en effektiv och tyst blåsning.

Här följer tre sanningar om buller i industrin vid blåsning med tryckluft:

working-environment-noise-sv1. Visste du att hög ljudnivå inte betyder bra blåskraft?

Det är vanligt att förknippa hög ljudnivå med hög blåskraft. Men med ny teknik är det möjligt att kombinera en låg ljudnivå med effektiv blåskraft. I många fall är det möjligt att sänka ljudnivån med 10 decibel, vilket örat uppfattar som en halvering av ljudnivån. Detta kan ha avsevärd inverkan på skaderisken och i många fall är det även möjligt att sänka ljudnivån under den lagstadgade gränsen. Läs mer om ljudlagar eller hur det är möjligt att kombinera en lägre ljudnivå med en effektiv blåskraft.

 

2. Visste du att blåsning med tryckluft är en av de största orsakerna till buller i industrin? 

Det är vanligt att både blåspistoler och blåsmunstycken genererar ljudnivåer som överstiger den tillåtna gränsen för en åtta timmars arbetsdag. Bullret uppkommer när tryckluften expanderar ut ur tryckluftssystemet och skapar turbulens. För att motverka bullret vid blåsning med tryckluft måste turbulensen kontrolleras och minimeras. Läs mer om hur man kan minska bullret från blåsning med tryckluft i industrin här.

 

3. Visste du att 85 dB(A) i 8 timmar är lika med 91 dB(A) i 2 timmar?

Risken för hörselskador beror både på ljudnivån och tiden arbetarna utsätts för ljudet. Detta innebär att höga ljudnivåer medför en kortare godkänd exponerings tid. I många länder är det endast tillåtet med en ljudnivå på 85 dB(A) under en 8 timmars arbetsdag. Den godkända exponeringstiden halveras sedan för varje 3 dB(A) höjning av ljudnivån. Detta kallas för halveringsnivå. Detta innebär att om ljudnivån är 91 dB(A) under en 8 timmars arbetsdag, får arbetarna endast exponeras för bullret i 2 timmar.  Läs mer om halveringsnivån här.

Börja arbetet med att minska bullret!    Läs Silvents riktlinjer för bullermätning vid blåsning med tryckluft.

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer