3 sanningar om tryckluft och buller i industrin


Ett av de vanligaste arbetsmiljöproblemen i industrin är buller. Både ljudnivån och tiden som de anställda utsätts för bullret medverkar till hur den anställde påverkas. Buller har en negativ inverkan på de anställdas psykiska välmående och kan i värsta fall leda till bestående fysiska skador. Läs mer om hur de anställda påverkas av buller här.

En bidragande faktor till bullret i industrin är blåsning med tryckluft. Det är viktigt att använda rätt utrustning vid blåsning med tryckluft. Detta är speciellt viktigt vid manuell blåsning med blåspistoler, då operatören befinner sig nära ljudkällan. Idag finns det blåspistoler som är speciellt framtagna för att kunna kombinera en effektiv och tyst blåsning.

Här följer tre sanningar om buller i industrin vid blåsning med tryckluft:

working-environment-noise-sv


1. Visste du att hög ljudnivå inte betyder bra blåskraft?

Det är vanligt att förknippa hög ljudnivå med hög blåskraft. Men med ny teknik är det möjligt att kombinera en låg ljudnivå med effektiv blåskraft. I många fall är det möjligt att sänka ljudnivån med 10 decibel, vilket örat uppfattar som en halvering av ljudnivån. Detta kan ha avsevärd inverkan på skaderisken och i många fall är det även möjligt att sänka ljudnivån under den lagstadgade gränsen. Läs mer om ljudlagar eller hur det är möjligt att kombinera en lägre ljudnivå med en effektiv blåskraft.

 

2. Visste du att blåsning med tryckluft är en av de största orsakerna till buller i industrin? 

Det är vanligt att både blåspistoler och blåsmunstycken genererar ljudnivåer som överstiger den tillåtna gränsen för en åtta timmars arbetsdag. Bullret uppkommer när tryckluften expanderar ut ur tryckluftssystemet och skapar turbulens. För att motverka bullret vid blåsning med tryckluft måste turbulensen kontrolleras och minimeras. Läs mer om hur man kan minska bullret från blåsning med tryckluft i industrin här.

 

3. Visste du att 85 dB(A) i 8 timmar är lika med 91 dB(A) i 2 timmar?

Risken för hörselskador beror både på ljudnivån och tiden arbetarna utsätts för ljudet. Detta innebär att höga ljudnivåer medför en kortare godkänd exponerings tid. I många länder är det endast tillåtet med en ljudnivå på 85 dB(A) under en 8 timmars arbetsdag. Den godkända exponeringstiden halveras sedan för varje 3 dB(A) höjning av ljudnivån. Detta kallas för halveringsnivå. Detta innebär att om ljudnivån är 91 dB(A) under en 8 timmars arbetsdag, får arbetarna endast exponeras för bullret i 2 timmar.  Läs mer om halveringsnivån här.

 

Börja arbetet med att minska bullret!    Läs Silvents riktlinjer för bullermätning vid blåsning med tryckluft.
 

Alla inlägg

silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta blåspistoler med munstycken?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Vätskemunstycke vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man tryckluftsförbrukningen från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Hur minskar man bullret från tryckluft i industrin? 

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Hur väljer man rätt blåsmunstycke?

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer
Silvent-Pro One 300_1-2

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer

Många blåsapplikationer är överdimensionerade och ineffektiva

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Ögonskador, en av de vanligaste riskerna vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför ska jag använda ett blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft? - Här är 5 anledningar.

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer
Airgun-ProOne-in-pile-1500pxl-1.jpg

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta ljuddämpare för att  undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

Vad är OSHA och vad säger lagen om blåsning med tryckluft?

Läs mer
working-environment-woman

6 viktiga punkter om decibel som du bör veta om du är personalansvarig i din industri.

Läs mer

Vad kostar tryckluft och hur långt är ett snöre?

Läs mer
working-environment-injuries1

Vi pratar ofta om att vi måste förhindra buller på arbetet, men varför?

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Faror vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer