Därför ska du använda en tyst blåspistol

Många arbetsmiljöer är allt för bullriga. Vanlig bullerkälla är trycklufts blåsning. Detta är framförallt viktigt att betänka vid manuell blåsning med tryckluft, med hjälp av blåspistoler, då operatören befinner sig nära bullerkällan. Höga ljudnivåer och buller kan leda till att de anställda drabbas av hörselnedsättning och tinnitus. Hörselskador går inte att bota, utan den drabbade får leva med konsekvenserna resten av livet. Det är därför viktigt att använda en säker blåspistol vid manuell blåsning med tryckluft.  

Buller anses ofta vara ett av våra största arbetsmiljöproblem. Man talar ofta om att buller påverkar personer på tre olika sätt: 

  • Psykiskt 
    Buller kan ofta uppfattas som psykiskt ansträngande och distraherande. Detta påverkar den anställde negativt och kan ha inverkan på den anställdes arbetskapaciteten och prestationsförmågan.   

  • Maskerande 
    Bullret kan även maskera andra ljud, det vill säga att det blir svårare för personen att uppfatta andra ljud, som tillexempel varningssignaler. Detta gör att risken för olyckor på arbetsplatsen ökar.  

  • Fysiskt 
    Utöver att personen som utsätts för upprepat buller riskerar att få hörselnedsättning eller tinnitus så kan buller även orsaka förhöjning av blodtryck, förändrad andningsrytm och förändrad magsyreproduktion. Detta leder till att blodcirkulationen, sömn och matsmältning försämras vilket i sin tur leder till huvudvärk, illamående, spänning i musklerna, samt allmän psykisk och fysisk trötthet. Allt detta kan medföra bristande uppmärksamhet.  

En bra arbetsmiljö är därmed inte enbart fördelaktigt för den anställde, utan även för arbetsgivaren som får en effektivare och mer välmående personal som orkar arbeta. 

Börja arbetet med att minska bullret!    Läs Silvents riktlinjer för bullermätning vid blåsning med tryckluft.

INFO_pdf_Noise_SE

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer