Vi pratar ofta om att vi måste förhindra buller på arbetet, men varför?

Vi pratar ofta om att vi måste förhindra buller på arbetet, men varför?

Skriven av Viktor Gustavsson

Många arbetsmiljöer är allt för bullriga. Höga ljudnivåer och buller kan leda till att de anställda drabbas av hörselnedsättning och tinnitus. Hörselskador går inte att bota, utan den drabbade får leva med konsekvenserna resten av livet.  

Buller anses ofta vara ett av våra största arbetsmiljöproblem. Man talar ofta om att buller påverkar personer på tre olika sätt: 

Psykiskt 
Buller kan ofta uppfattas som psykiskt ansträngande och distraherande. Detta påverkar den anställde negativt och kan ha inverkan på den anställdes arbetskapaciteten och prestationsförmågan.   

Maskerande 
Bullret kan även maskera andra ljud, det vill säga att det blir svårare för personen att uppfatta andra ljud, som tillexempel varningssignaler. Detta gör att risken för olyckor på arbetsplatsen ökar.  

Fysiskt 
Utöver att personen som utsätts för upprepat buller riskerar att få hörselnedsättning eller tinnitus så kan buller även orsaka förhöjning av blodtryck, förändrad andningsrytm och förändrad magsyreproduktion. Detta leder till att blodcirkulationen, sömn och matsmältning försämras vilket i sin tur leder till huvudvärk, illamående, spänning i musklerna, samt allmän psykisk och fysisk trötthet. Allt detta kan medföra bristande uppmärksamhet.  

En bra arbetsmiljö är därmed inte enbart fördelaktigt för den anställde, utan även för arbetsgivaren som får en effektivare och mer välmående personal som orkar arbeta. 

Läs mer om hur lätt det kan vara att förhindra buller och höga ljudnivåer vid blåsning med tryckluft.

 

Här är 10 sanningar om blåsning med tryckluft

 

 

Viktor Gustavsson

Skriven av Viktor Gustavsson

Inbound Manager