Hur minskar man bullret från tryckluft i industrin? 

Hur minskar man bullret från tryckluft i industrin? 

Skriven av Viktor Gustavsson

Tryckluftssystem och blåsning med tryckluft kan ofta vara anledningen till höga och plötsliga ljudnivåer i industrin. De höga blåsljuden uppstår när den komprimerade luften expanderar ut ur tryckluftssystemet. Om tryckluften får expandera fritt skapas turbulens, som genererar högt buller. För att minska bullret som uppstår vid blåsning med tryckluft måste man därför kontrollera turbulensen.

Blåsljuden som uppstår är av två olika typer. Den första typen uppstår när tryckluft används för att blåsa rent, kyla, transportera eller sortera i industrin. Den andra typen är impulsljud, som uppstår vid avluftning av ventiler. De skilda applikationerna kräver olika lösningar, som kontrollerar turbulensen och på så vis minskar bullret. Nedan följer tips på hur du kan minska bullret vid båda typerna av blåsljud.

 

Blåsning med tryckluft

Applikationer för blåsning med tryckluft består ofta av öppna blåsrör. Silvent_ProOne_ComparingAirflows.pngFör att bättre kontrollera turbulensen som uppstår när man blåser med tryckluft kan man ersätta de öppna rören med blåsmunstycken. Både stationära och manuella blåsapplikationer kan förses med munstycken. Vid stationära blåsapplikationer kan de öppna rören ersättas med munstycken och vid manuella blåsapplikationer kan blåspistoler med munstycken användas. Specialdesignade blåsmunstycken sänker dessutom ljudnivån genom att de delar upp luften i flera unikt designade hål eller slitsar. Om luften blåses genom flera mindre hål, istället för ett stort hål, höjs delar av frekvensområdet till nivåer som ligger utanför vad det mänskliga örat kan uppfatta och skadas av.

 

Avluftning av ventiler

För att minska bullret vid avluftning av ventiler bör ljuddämpare installeras. I många fall ventileras tryckluften ut genom öppna portar, som kan förses med ljuddämpare. Detta är en enkel Unknown-1.jpegåtgärd som sänker ljudnivån avsevärt. I många fall väljer man dock bort denna lösning, eftersom ljuddämparna kräver underhåll. Igensatta ljuddämpare kan orsaka både kostsamma maskinstopp och driftstörningar. Det är därför viktigt att byta ut samtliga igensatta ljuddämpare. För att det ska vara enkelt att lokalisera vilken ljuddämpare som behöver bytas finns dämpare med inbyggda indikatorer. Dessa visar tydligt när och vilken ljuddämpare som behöver bytas. Med denna typ av ljuddämpare blir det därför enkelt att undvika långvariga och oväntade driftstörningar och maskinstopp. Läs mer om ljuddämpare med inbyggda varningsindikatorer.
 

Blåsning med tryckluft och avluftning av ventiler behöver med andra ord inte vara en dominerande bullerkälla i industrin. Med rätt utrustning är det möjligt att sänka ljudnivån med upp till 10 decibel, vilket örat uppfattar som en halvering av ljudnivån. 

 Vill du ha hjälp att hitta en tystare lösning? Besvara våra 8 frågor för att hitta rätt produkt!

Viktor Gustavsson

Skriven av Viktor Gustavsson

Inbound Manager