Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin


Tryckluftssystem och blåsning med tryckluft kan ofta vara anledningen till höga och plötsliga ljudnivåer i industrin. De höga blåsljuden uppstår när den komprimerade luften expanderar ut ur tryckluftssystemet. Om tryckluften får expandera fritt skapas turbulens, som genererar högt buller. För att minska bullret som uppstår vid blåsning med tryckluft måste man därför kontrollera turbulensen.


Blåsljuden som uppstår är av två olika typer. Den första typen uppstår när tryckluft används för att blåsa rent, kyla, transportera eller sortera i industrin. Den andra typen är impulsljud, som uppstår vid avluftning av ventiler. De skilda applikationerna kräver olika lösningar, som kontrollerar turbulensen och på så vis minskar bullret. Nedan följer tips på hur du kan minska bullret vid båda typerna av blåsljud.


Blåsning med tryckluft

Silvent_ProOne_ComparingAirflows.png

Applikationer för blåsning med tryckluft består ofta av öppna blåsrör. För att bättre kontrollera turbulensen som uppstår när man blåser med tryckluft kan man ersätta de öppna rören med blåsmunstycken. Både stationära och manuella blåsapplikationer kan förses med munstycken. Vid stationära blåsapplikationer kan de öppna rören ersättas med munstycken och vid manuella blåsapplikationer kan blåspistoler med munstycken användas. Specialdesignade blåsmunstycken sänker dessutom ljudnivån genom att de delar upp luften i flera unikt designade hål eller slitsar. Om luften blåses genom flera mindre hål, istället för ett stort hål, höjs delar av frekvensområdet till nivåer som ligger utanför vad det mänskliga örat kan uppfatta och skadas av.

Avluftning av ventiler

Unknown-1.jpegFör att minska bullret vid avluftning av ventiler bör ljuddämpare installeras. I många fall ventileras tryckluften ut genom öppna portar, som kan förses med ljuddämpare. Detta är en enkel åtgärd som sänker ljudnivån avsevärt. I många fall väljer man dock bort denna lösning, eftersom ljuddämparna kräver underhåll. Igensatta ljuddämpare kan orsaka både kostsamma maskinstopp och driftstörningar. Det är därför viktigt att byta ut samtliga igensatta ljuddämpare. För att det ska vara enkelt att lokalisera vilken ljuddämpare som behöver bytas finns dämpare med inbyggda indikatorer. Dessa visar tydligt när och vilken ljuddämpare som behöver bytas. Med denna typ av ljuddämpare blir det därför enkelt att undvika långvariga och oväntade driftstörningar och maskinstopp. Läs mer om ljuddämpare med inbyggda varningsindikatorer.
 

Blåsning med tryckluft och avluftning av ventiler behöver med andra ord inte vara en dominerande bullerkälla i industrin. Med rätt utrustning är det möjligt att sänka ljudnivån med upp till 10 decibel, vilket örat uppfattar som en halvering av ljudnivån. 

Vill du ha hjälp att hitta en tystare lösning? Besvara våra 8 frågor för att hitta rätt produkt!

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer