När ska man ersätta blåspistoler med munstycken?

När ska man ersätta blåspistoler med munstycken?

Skriven av Viktor Gustavsson

Blåsning med tryckluft används ofta i industrin till renblåsing av stora ytor eller svåråtkomliga utrymmen, som i annat fall hade varit svåra att rengöra. Manuell renblåsning, med en blåspistol eller ett blåsrör, är ofta en fungerande och lättinstallerad lösning. I vissa fall kan det dock vara mer kvalitativt och effektivt att använda fasta installationer, i form av blåsmunstycken. 

 

Effektiv blåsning med tryckluftsmunstycken

Det är ofta möjligt att ersätta kontinuerlig manuell renblåsning med fasta installationer, som ökar effektiviteten och sparar värdefull tid för operatören. Två vanligt förekommande applikationer som ofta går att effektivisera med en fast installation är renblåsning och torkning efter tvätt.

 

Renblåsning med tryckluft

Renblåsning med tryckluft används inom all tillverkande industri, som till exempel pappersbruk, träindustrin och fordonsindustrin. Användningsområdena är oändliga och kan vara allt ifrån renblåsning av stora ytor till mindre punktblåsning. Punktblåsning används bland annat för att rengöra sensorer och kamrer i maskiner. I många fall är målet att blåsa bort flisor, spån eller annan typ av smuts. Anledningen är ofta för att underlätta och effektivisera produktionen. Om smuts fastnar eller samlas på fotoceller, kamrer och sensorer kan detta påverka produktionen negativt och även skada och repa den färdiga produkten. För att förbättra kvalitén samt minska antalet kassationer används därför ofta blåsning med tryckluft för att renblåsa olika stationer i produktionen. Det är vanligt förekommande att renblåsningen görs manuellt, med blåspistoler, rör, blåslansar eller blåshandtag. Det finns dock många fördelar med att undersöka möjligheten till att ersätta de manuella blåsanordningarna med fasta blåsapplikationer. Sensorerna och kamerorna sitter ofta monterade i maskinen, vilket gör att de kan vara svåråtkomliga och komplicerade att rengöra. För att försäkra att linserna rengörs ordentligt och med jämna mellanrum, så att smutsen inte täcker linsen och påverkar avläsningen, kan det vara fördelaktigt att använda ett fast blåsmunstycke. Renblåsningen av sensorerna kan då ske smidigt och effektivt, under tillverkningsprocessen.    

 

Torkning med tryckluft efter tvätt734 Silv b37-Fixad2

Tryckluft används ofta för att blåsa bort vatten efter tvätt eller kylning. Även denna typ av blåsning är vanligt förekommande inom många industrier, som till exempel glas-, livsmedel- och fordonsindustrin. Denna blåsning sker ibland manuellt, för att försäkra att torkningsprocessen genomförs ordentligt. Om produkten inte blir tillräckligt torr kan detta skapa problem i den kommande processen och medföra försämrad kvalitet. Torkningen av produkter, med hjälp av blåsrör, blåslansar och blåspistoler, kan ofta ersättas med en fasta installationer som effektivt torkar produkten utifrån företagets preferenser. Ofta är det möjligt att blåsa av och torka produktens samtliga sidor, utan att behöva stoppa produktionsbandet. Detta gör att torkningen kan genomföras mer effektivt, då produktionsbandet inte behöver pausas för att operatören ska kunna blåsa av produkten manuellt. På så vis försäkras både en genomgående hög kvalitet samt en effektivare arbetsprocess.    

 

Även många andra blåsapplikationer som idag genomförs med manuell blåsning kan effektiviseras med hjälp av fasta installationer. De fasta installationerna underlättar för produktionen och gör det möjligt att hålla en hög och jämn kvalitet på produkterna. 

Bli guidad till 2 blåsmunstycken som ersätter en vanlig blåspistol (4mm öppet  rör)! Upptäck munstyckena Silvent 941 och Silvent 209 L

Viktor Gustavsson

Skriven av Viktor Gustavsson

Inbound Manager