När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Blåsning med tryckluft används ofta i industrin till renblåsing av stora ytor eller svåråtkomliga utrymmen, som i annat fall hade varit svåra att rengöra. Manuell renblåsning, med en blåspistol eller ett blåsrör, är ofta en fungerande och lättinstallerad lösning. I vissa fall kan det dock vara mer kvalitativt och effektivt att använda fasta installationer, i form av ett munstycke.


Effektiv blåsning med ett munstycke för tryckluft

Det är ofta möjligt att ersätta kontinuerlig manuell renblåsning med fasta installationer, som ökar effektiviteten och sparar värdefull tid för operatören. Två vanligt förekommande applikationer som ofta går att effektivisera med en fast installation är renblåsning och torkning efter tvätt.

Renblåsning med tryckluft

Renblåsning med tryckluft används inom all tillverkande industri, som till exempel pappersbruk, träindustrin och fordonsindustrin. Användningsområdena är oändliga och kan vara allt ifrån renblåsning av stora ytor till mindre punktblåsning. Punktblåsning används bland annat för att rengöra sensorer och kamror i maskiner. I många fall är målet att blåsa bort flisor, spån eller annan typ av smuts. Anledningen är ofta för att underlätta och effektivisera produktionen. Om smuts fastnar eller samlas på fotoceller, kamror och sensorer kan detta påverka produktionen negativt och även skada och repa den färdiga produkten. För att förbättra kvalitén samt minska antalet kassationer används därför ofta blåsning med tryckluft för att renblåsa olika stationer i produktionen. Det är vanligt förekommande att renblåsningen görs manuellt, med en blåspistol, rör, blåslans eller ett blåshandtag. Det finns dock många fördelar med att undersöka möjligheten till att ersätta de manuella blåsanordningarna med fasta blåsapplikationer. Sensorerna och kamerorna sitter ofta monterade i maskinen, vilket gör att de kan vara svåråtkomliga och komplicerade att rengöra. För att försäkra att linserna rengörs ordentligt och med jämna mellanrum, så att smutsen inte täcker linsen och påverkar avläsningen, kan det vara fördelaktigt att använda ett fast blåsmunstycke. Renblåsningen av sensorerna kan då ske smidigt och effektivt, under tillverkningsprocessen.    

Torkning med tryckluft efter tvätt734 Silv b37-Fixad2

Tryckluft används ofta för att blåsa bort vatten efter tvätt eller kylning. Även denna typ av blåsning är vanligt förekommande inom många industrier, som till exempel glas-, livsmedel- och fordonsindustrin. Denna blåsning sker ibland manuellt, för att försäkra att torkningsprocessen genomförs ordentligt. Om produkten inte blir tillräckligt torr kan detta skapa problem i den kommande processen och medföra försämrad kvalitet. Torkningen av produkter, med hjälp av blåsrör, blåslansar och blåspistoler, kan ofta ersättas med en fasta installationer som effektivt torkar produkten utifrån företagets preferenser. Ofta är det möjligt att blåsa av och torka produktens samtliga sidor, utan att behöva stoppa produktionsbandet. Detta gör att torkningen kan genomföras mer effektivt, då produktionsbandet inte behöver pausas för att operatören ska kunna blåsa av produkten manuellt. På så vis försäkras både en genomgående hög kvalitet samt en effektivare arbetsprocess.    

Även många andra blåsapplikationer som idag genomförs med manuell blåsning kan effektiviseras med hjälp av fasta installationer. De fasta installationerna underlättar för produktionen och gör det möjligt att hålla en hög och jämn kvalitet på produkterna. 

Upptäck våra energieffektiva blåsmunstycken

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer