Vad är tryckluft och vad används det till?

Vad är tryckluft och vad används det till?

Skriven av Josefin Andersson

Tryckluft är vanlig luft som tryckts samman till en mindre volym med hjälp av en kompressor. Tryckluft består, precis som vanlig luft, till stor del av kväve, syre och vattenånga. När luft komprimeras genereras värme och luften får ett högre tryck.

Vid tillverkning av tryckluft används elektricitet. Ungefär 10 procent av industrins totala konsumtion av elektricitet används till att producera tryckluft. För att använda energin på ett optimalt sätt bör värmen som uppstår när luften komprimeras användas till att till exempel värma arbetslokalen.
 

Fördelarna med att använda tryckluft

Ofta nämns farorna med att använda tryckluft och de skador som kan uppkomma om man inte använder rätt skyddsutrustning. Men det finns även en rad fördelar, som talar för användandet av tryckluft. Fördelarna med tryckluft är bland annat:

  • Låg underhållskostnad
  • Klarar hög belastning under lång tid utan risk för överhettning
  • Enkelt att lagra
  • Enkelt att transportera 
  • Kan användas vid tillverkning som kräver hög renlighet

Tryckluft anses därför ofta vara en ren och ofarlig energikälla som är mycket användbar till många olika industriella ändamål.

Användningsområde för tryckluft

Nio av tio industrier använder tryckluft dagligen. Tryckluften fungerar som energikälla till olika typer av verktyg och maskiner, och är ofta en viktig och väl integrerad del i många produktionsprocesser. Tryckluft kan bland annat användas till att:

  • Skapa rörelser och lyft
  • Blåsa rent
  • Förflytta 
  • Kyla material

 

Här är 10 sanningar om blåsning med tryckluft

 

Josefin Andersson

Skriven av Josefin Andersson

Information Officer