6 viktiga punkter om decibel som du bör veta om du är personalansvarig i din industri.

6 viktiga punkter om decibel som du bör veta om du är personalansvarig i din industri.

Skriven av Anton Olander

Ljud består av tryckvariationer som skapar svängningar i luften. Svängningarna uppfattas av trumhinnan i örat, som gör att vi hör ljud.


  1. Måttet som används för att mäta ljudstyrka och ljudnivå kallas Decibel (dB).

  2. Decibel är en logaritmisk enhet. Detta innebär bland annat att två identiska ljudkällor, till exempel två blåspistoler, tillsammans skapar en ljudnivå som är 3 dB högre än om endast en av blåspistolerna skulle användas. Om ljudnivån för en blåspistol är 81 dB blir alltså ljudnivån för två identiska blåspistoler 84 dB. Tio lika starka ljudkällor får tillsammans 10 dB högre ljudnivå.

  3. Frekvens är ett mått på tonhöjden, som anges i Hertz (Hz). Det är antalet svängningar i luften, som anger frekvensen av ljudet. Ju fler hela svängningar under en sekund, desto högre blir ljudets tonhöjd. Låg frekvens ger bastoner medans hög frekvens ger diskanttoner. Normalt består ljud av toner med olika frekvenser.

  4. Ekvivalent ljudnivå är den genomsnittliga ljudnivån under en given tidsperiod. Detta används ofta för att mäta den genomsnittliga ljudnivån för en person under en åttatimmars arbetsperiod.

  5. Halveringsnivå innebär att en förhöjd ljudnivå medför en kortare exponeringstid. Enligt Arbetsmiljöverket är halveringstiden i Sverige 3 dB. Detta innebär att om ljudnivån ökar med 3 dB så halveras den godkända exponeringstiden.
Ljudnivå Arbetstid
85 dB 8h
88 dB 4h
91 dB 2h
94 dB 1h
97 dB 30 min
  1. En ljudnivåsänkning med 1 dB är sällan möjligt för örat att uppfatta. Men om man däremot sänker ljudnivån med 10 dB uppfattar örat detta som en halvering av ljudnivån. På samma sätt uppfattas en ökning med 10 dB som en dubblering av ljudnivån.

Känner du till dessa punkter om ljud blir det enklare för dig att genomföra förändringar som förbättrar arbetsmiljön för de personer som arbetar i din industri. Har du några frågor hjälper vi dig gärna.

Börja arbetet med att minska bullret!    Läs Silvents riktlinjer för bullermätning vid blåsning med tryckluft.

INFO_pdf_Noise_SE 

Anton Olander

Skriven av Anton Olander

Engineer