Varför ska jag använda ett blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft? - Här är 5 anledningar.

Varför ska jag använda ett blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft? - Här är 5 anledningar.

Skriven av Viktor Gustavsson

Munstycke är egentligen inget måste vid blåsning med tryckluft. Men om man vill förbättra arbetsmiljön och spara energi är installation av blåsmunstycken en enkel och effektiv lösning. Med hjälp av blåsmunstycken kan man bland annat sänka ljudnivån, minska mängden använd tryckluft och minska risken för arbetsmiljöskador.  


Hur ser det ut hemma hos dig?

I duschen använder man ofta ett munstycke för att fördela vattnet och få det att strila över hela kroppen. Detta är ofta en självklarhet för de flesta. Munstycket hjälper till att spara energi och ser till att vattnet används effektivt, till skillnad från en duschslang utan munstycke. Ett munstycke för tryckluft har samma funktion, att kontrollera tryckluften och se till att den används optimalt utifrån behov och önskemål.

Minska uppkomsten av turbulens

Ofta förknippas blåsning med tryckluft med höga ljudnivåer. Men det behöver inte vara så. Anledningen till att det uppkommer höga ljudnivåer när man blåser med tryckluft är att luften får röra sig okontrollerat, vilket gör att det uppstår turbulens. Turbulensen medför även att det blir svårare att få en effektiv och stark luftstråle. Dessa problem uppstår oftast om man blåser med ett öppet rör eller en blåspistol utan munstycke, då det är svårare att kontrollera luften om den blåses igenom ett stort öppet hål. Använder man istället ett munstycke blir det enklare att kontrollera luften och motverka turbulens. Minimerar man turbulensen kan man sänka ljudnivån och skapa en mer rak och kraftfull luftstråle. Detta bidrar ofta även till att det är möjligt att minska mängden använd tryckluft, då den används optimalt, vilket sänker kostnaden. Få är medvetna om hur mycket tryckluft kostar. Klicka här om du vill beräkna din trycklufts kostnad.   <https://knowledge.silvent.com/sv/hur-mycket-kostar-tryckluft>

 illustration-compressed-air.jpg

Munstycket gör att man kan 

  • Använda tryckluften optimalt
  • Reducera turbulensen
  • Ta nytta av den omkringliggande luften
  • Halvera ljudnivån
  • Minska risken för arbetsrelaterade skador

 

Hitta rätt blåsmunstycke!   Kombinera tyst och effektiv blåsning med tryckluft.

Viktor Gustavsson

Skriven av Viktor Gustavsson

Inbound Manager