5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft


Munstycke är egentligen inget måste vid blåsning med tryckluft. Men om man vill förbättra arbetsmiljön och spara energi är installation av blåsmunstycken en enkel och effektiv lösning. Med hjälp av blåsmunstycken kan man bland annat sänka ljudnivån, minska mängden använd tryckluft och minska risken för arbetsmiljöskador.  


Hur ser det ut hemma hos dig?

I duschen använder man ofta ett munstycke för att fördela vattnet och få det att strila över hela kroppen. Detta är ofta en självklarhet för de flesta. Munstycket hjälper till att spara energi och ser till att vattnet används effektivt, till skillnad från en duschslang utan munstycke. Ett munstycke för tryckluft har samma funktion, att kontrollera tryckluften och se till att den används optimalt utifrån behov och önskemål.

Minska uppkomsten av turbulens

Ofta förknippas blåsning med tryckluft med höga ljudnivåer. Men det behöver inte vara så. Anledningen till att det uppkommer höga ljudnivåer när man blåser med tryckluft är att luften får röra sig okontrollerat, vilket gör att det uppstår turbulens. Turbulensen medför även att det blir svårare att få en effektiv och stark luftstråle. Dessa problem uppstår oftast om man blåser med ett öppet rör eller en blåspistol utan munstycke, då det är svårare att kontrollera luften om den blåses igenom ett stort öppet hål. Använder man istället ett munstycke blir det enklare att kontrollera luften och motverka turbulens. Minimerar man turbulensen kan man sänka ljudnivån och skapa en mer rak och kraftfull luftstråle. Detta bidrar ofta även till att det är möjligt att minska mängden använd tryckluft, då den används optimalt, vilket sänker kostnaden. Få är medvetna om hur mycket tryckluft kostar. Klicka här om du vill beräkna din trycklufts kostnad

 illustration-compressed-air.jpg


Munstycket gör att man kan
 

  • Använda tryckluften optimalt
  • Reducera turbulensen
  • Ta nytta av den omkringliggande luften
  • Halvera ljudnivån
  • Minska risken för arbetsrelaterade skador

Hitta rätt blåsmunstycke!   Kombinera tyst och effektiv blåsning med tryckluft.

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer