Vad är tinnitus?


Blåsning med tryckluft kan orsaka hörselskador och tinnitus. Skador som inte går att bota. Det är därför viktigt att använda rätt säkerhetsutrustning och arbeta aktivt för att sänka ljudnivån i industrin

Vad är tinnitus?

Tinnitus kan beskrivas som ljud i öronen, som inte omgivningen kan höra. Det kan vara olika ljud, beroende på person, men det vanligaste är att det är ett högfrekvent ljud. Men det kan även röra sig om tjut, susande eller brummande. 10 – 15% av världens befolkning har tinnitus.

Varför får man tinnitus?

Hörselskador är den vanligaste orsaken till uppkomsten av tinnitus. Men varför hörselskador ger upphov till detta är fortfarande oklart. Forskare tror att det har att göra med hårcellerna som finns i hörselsnäckan i örat. Forskarnas första teori är att de skadade hårcellerna sänder ut falska signaler till hjärnan. Den andra teorin är att hårcellerna är extra känsliga för vätskerörelser som sker i hörselsnäckan. Dock krävs mer forskning för att kunna förklara mer exakt hur tinnitus uppstår.

Tinnitus uppkommer oftast i samband med höga bullernivåer. Denna typ av bullerskada kan antingen uppkomma efter ett eller flera tillfällen med höga ljudnivåer. Man kan även få tinnitus på grund av andra orsaker, som till exempel sjukdom, hörselnedsättning och skador.

Hur påverkas en person som drabbats av tinnitus?

Tinnitus är inte farligt, men kan ofta upplevas som obehagligt och medföra hälsoproblem, som till exempel koncentrationssvårigheter, irritation och sömnproblem.

Kan man bota tinnitus?

Det finns inga läkemedel som botar tinnitus, men det finns behandlingar och hjälpmedel som kan lindra besvären för den drabbade.

Tinnitus går inte att bota eller operera bort, men man kan arbeta förebyggande. Genom att använda rätt arbets- och skyddsutrustning kan man minska risken för att drabbas av tinnitus och hörselnedsättning.

Börja arbetet med att minska bullret!    Läs Silvents riktlinjer för bullermätning vid blåsning med tryckluft. INFO_pdf_Noise_SE

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer