Vad är tinnitus?

Vad är tinnitus?

Skriven av Josefin Andersson

Blåsning med tryckluft kan orsaka hörselskador och tinnitus. Skador som inte går att bota. Det är därför viktigt att använda rätt säkerhetsutrustning. Läs mer om tinnitus nedan. 

Vad är tinnitus?

Tinnitus kan beskrivas som ljud i öronen, som inte omgivningen kan höra. Det kan vara olika ljud, beroende på person, men det vanligaste är att det är ett högfrekvent ljud. Men det kan även röra sig om tjut, susande eller brummande. 10 – 15% av världens befolkning har tinnitus.

Varför får man tinnitus?

Hörselskador är den vanligaste orsaken till uppkomsten av tinnitus. Men varför hörselskador ger upphov till detta är fortfarande oklart. Forskare tror att det har att göra med hårcellerna som finns i hörselsnäckan i örat. Forskarnas första teori är att de skadade hårcellerna sänder ut falska signaler till hjärnan. Den andra teorin är att hårcellerna är extra känsliga för vätskerörelser som sker i hörselsnäckan. Dock krävs mer forskning för att kunna förklara mer exakt hur tinnitus uppstår.

Tinnitus uppkommer oftast i samband med höga bullernivåer. Denna typ av bullerskada kan antingen uppkomma efter ett eller flera tillfällen med höga ljudnivåer. Man kan även få tinnitus på grund av andra orsaker, som till exempel sjukdom, hörselnedsättning och skador.

Hur påverkas en person som drabbats av tinnitus?

Tinnitus är inte farligt, men kan ofta upplevas som obehagligt och medföra hälsoproblem, som till exempel koncentrationssvårigheter, irritation och sömnproblem.

Kan man bota tinnitus?

Det finns inga läkemedel som botar tinnitus, men det finns behandlingar och hjälpmedel som kan lindra besvären för den drabbade.

Tinnitus går inte att bota eller operera bort, men man kan arbeta förebyggande. Genom att använda rätt arbets- och skyddsutrustning kan man minska risken för att drabbas av tinnitus och hörselnedsättning.

 

Börja arbetet med att minska bullret!    Läs Silvents riktlinjer för bullermätning vid blåsning med tryckluft. INFO_pdf_Noise_SE

Josefin Andersson

Skriven av Josefin Andersson

Information Officer