Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft


Många är omedvetna om de risker som finns vid blåsning med tryckluft. I regel talar man om tre olika risker i samband med blåsning med tryckluft; luftembolism, hörselnedsättning och ögonskador.
Det kan vara svårt att förstå att luft kan vara farligt. Ursprungligen består tryckluft av vanlig luft, men det är inte längre vanlig luft då den omvandlats till tryckluft. Tryckluft har ett högre tryck än vanlig atmosfärisk luft, vilket gör att den kan ge upphov till en rad olika risker om den hanteras på fel sätt. 

CTA-guidelines-SE-1


1. Luftembolism, när tryckluft kommer in i blodet

frogkick.dk1-4_1.jpg

Den första är luftembolism, som kan uppstå om luften kommer in i blodet. Detta kanske då operatören använder tryckluften för att blåsa på sig själv eller någon annan. Om trycket blir för högt eller luften blåses direkt mot kroppen kan luften ta sig in under huden och in i blodet. Luftbubblor i blodet kan leda till allvarliga skador med symtom liknande hjärtinfarkt eller hjärnblödning. Inom industrin används tryckluft bland annat till städning, och det händer även att operatörer väljer att använda tryckluft till att städa av sina egna kläder, även om det på många arbetsplatser är förbjudet.  OSHA, Occupational Safety and Health Administration, har strikta regler för detta. Enligt OSHA får endast säkra blåspistoler användas till blåsning inom industrin. Om denna reglering bryts riskerar företaget att beläggas med böter.

2. Hörselskador, blåsning med tryckluft kan vara bullrigt

Man-with-helmet-ear-blog.jpg

Den andra risken med blåsning med tryckluft är hörselnedsättning. Blåsning med tryckluft kan ge upphov till höga ljudnivåer, som kan vara skadligt både för operatören med även för omgivningen. Både korta och återkommande blåsoperationer kan vara skadliga och ge upphov till hörselskador och tinnitus. Skadorna kan vara succesivt framträdande och det kan vara svårt att avgöra när och hur hörselproblemen uppkom. OSHAs regler berör även den godkända bullernivån på en arbetsplats. De arbetsplatser som inte uppfyller kraven får delta i deras Hearing conservation program, som medför kontroller, kurser och risk för böter om inte ljudnivån sänks till en godkänd nivå. Läs mer om munstycks teknologin som kan hjälpa dig.

3. Ögon- och kroppsskador på grund av yrande spån

28577569_72dpi.jpg

Den tredje risken som ofta lyfts fram i samband med blåsning med tryckluft är ögon- och kroppsskador. Som nämnts tidigare, används tryckluft ofta till städning. Detta kan innebära en säkerhetsrisk, då mindre partiklar och spån kan studsa tillbaka mot operatören. Det kan anses harmlöst, men de flesta har upplevt obehaget som uppstår om man får in sand eller en ögonfrans i ögat. Ögonen är känsliga och även mindre partiklar kan orsaka stor skada, som även kan leda till försämrad syn och i värsta fall till blindhet.

Med facit i hand är det enkelt att förstå risken med blåsning med tryckluft. Det är därför viktigt att vara medveten om de risker som faktiskt finns, för att kunna arbeta förebyggande och åtgärda eventuella riskområden. 

Börja ditt säkerhetsarbete nu! Läs Silvents riktlinjer för blåsning med tryckluft här. 

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer