Ögonskador, en av de vanligaste riskerna vid blåsning med tryckluft

Ögonskador, en av de vanligaste riskerna vid blåsning med tryckluft

Skriven av Viktor Gustavsson

Tryckluft används inom de flesta industrier och ofta till att blåsa rent arbetsplatser från smuts eller spån. Vad man ofta inte tänker på är att detta kan innebära en säkerhetsrisk för operatören. En av de vanligaste skadorna vid blåsning med tryckluft är ögonskador, som ofta uppkommer av att spån eller partiklar studsar tillbaka mot operatören vid renblåsning. Även mindre partiklar kan orsaka allvarliga skador, speciellt om operatören inte har tillgång till rätt skyddsutrustning.  

Enligt statistik från USAs Occupational Safety and Health Administration, OSHA, skulle 90 procent av alla ögonskador kunna förhindras med rätt skyddsutrustning. I arbetsmiljöer där flygande partiklar och spån förekommer ska skyddsglasögon med sidoskydd användas. Detta minskar risken för att spån och partiklar som studsar tillbaka mot operatören tar sig in bakom skyddsglasögonen.   

Det finns tre viktiga punkter att tänka på för att förhindra ögonskador: 

  • Arbeta förebyggande och undersöka vilka arbetsmoment som kan medföra risk för ögonskador samt arbeta aktivt för att minimera risken.  

  • Eliminera riskerna innan arbetet påbörjas. Bland annat kan olika skyddsskärmar användas för att skärma av riskområdet. 

  • Använd rätt personlig skyddsutrustning som skyddar ögonen.  

För att öka säkerheten ytterligare och ge operatören ett extra skydd kan man även använda blåspistoler med inbyggd luftsköld. Luftskölden minskar risken för att mindre spån och partiklar tar sig in bakom skyddsglasögonen och orsakar skada.  

Läs mer om specialdesignade blåspistoler med luftsköld, som minskar risken för  ögonskador.  

Viktor Gustavsson

Skriven av Viktor Gustavsson

Inbound Manager