Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol


Tryckluft används inom de flesta industrier och ofta till att blåsa rent arbetsplatser från smuts eller spån. Vad man ofta inte tänker på är att detta kan innebära en säkerhetsrisk för operatören. En av de vanligaste skadorna vid blåsning med tryckluft är ögonskador, som ofta uppkommer av att spån eller partiklar studsar tillbaka mot operatören vid renblåsning. Även mindre partiklar kan orsaka allvarliga skador, speciellt om operatören inte har tillgång till rätt skyddsutrustning.  

Enligt statistik från USAs Occupational Safety and Health Administration, OSHA, skulle 90 procent av alla ögonskador kunna förhindras med rätt skyddsutrustning. I arbetsmiljöer där flygande partiklar och spån förekommer ska skyddsglasögon med sidoskydd användas. Detta minskar risken för att spån och partiklar som studsar tillbaka mot operatören tar sig in bakom skyddsglasögonen.   

Det finns tre viktiga punkter att tänka på för att förhindra ögonskador: 

  • Arbeta förebyggande och undersöka vilka arbetsmoment som kan medföra risk för ögonskador samt arbeta aktivt för att minimera risken.  
  • Eliminera riskerna innan arbetet påbörjas. Bland annat kan olika skyddsskärmar användas för att skärma av riskområdet. 
  • Använd rätt personlig skyddsutrustning som skyddar ögonen.  


För att öka säkerheten ytterligare och ge operatören ett extra skydd kan man även använda blåspistoler med inbyggd luftsköld.
Luftskölden minskar risken för att mindre spån och partiklar tar sig in bakom skyddsglasögonen och orsakar skada.  

Läs mer om specialdesignade blåspistoler med luftsköld,   som minskar risken för ögonskador. 

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer