Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft


Många industrier inom sågverk, stålverk, gjuterier och pappersbruk använder blåsrör med kulventil vid renblåsning av maskiner och golv. Ofta är det billiga och simpla kulventiler som används, då dessa i investeringsläget anses vara fullt fungerande. För att få en tillräcklig blåskraft använder man ofta ett högre tryck och ett större rör, t.ex. ett rör med invändig diameter 12 mm (1/2” rör). Detta leder i längden till att lösningen inte är lika billig som den uppfattats vid första anblick, då det förhöjda trycket och det överdimensionerade röret gör att lösningen använder mer tryckluft än nödvändigt. Detta är inte bara farligt utan blir dyrt i längden. Lösningen är istället att använda blåspistoler med hög blåskraft. 

5 fördelar med att ersätta ett 12mm öppet rör med en blåspistol med hög blåskraft

  • 7 gånger högre blåskraft än en vanlig blåspistol
  • Sänkt ljudnivå 78% i jämförelse med ett öppet rör (12mm)
  • Säker hantering för operatören med "dödmansgrepp"
  • Koncentrerad blåskraft
  • Låg vikt 


Risker vid blåsning med kulventil och blåsrör

Kulventil-blasror

Det största problemet med blåsrör utrustade med kulventil är att det inte finns någon säkerhet när det kommer till på- och avslagning av blåskraften. I det fall en operatör skulle tappa eller släppa blåsröret med trycket på kommer detta, med hjälp av blåskraften från tryckluften, börja röra sig fritt i luften. Denna händelse kan liknas med en okontrollerad vattenslang. I flera fall har denna situation orsakat allvarliga personskador då någon träffats av det okontrollerade blåsröret. I värsta fall kan denna typ av olycka även leda till allvarliga skador, om personen skulle träffas i huvudet.

Det är även förekommande att blåsröret inte har någon kulventil, utan att flödet av tryckluft slås av och på centralt på stammen, med ett vred. Vredet kan i många fall vara placerad en bit ifrån där operatören står och blåser och i många fall viker operatören då slangen för att enklare reglera flödet av tryckluft vid blåsplatsen. Detta är ett ytterst farligt sätt att reglera flödet, då det är lätt att tappa greppet när det rör sig om högre tryck, vilket kan leda till att blåsröret flyger runt fritt i luften, precis som i fallet ovan.   

 

Blåspistoler med hög blåskraft ökar säkerhetensilvent-air-gun-with-extension-pipe

För att åtgärda riskerna med blåsrör har blåspistoler med högre blåskraft utvecklats. Blåspistolerna har en mycket högre blåskraft, upp till 20 gånger högre, än en vanlig blåspistol och är dessutom utrustad med ett så kallat död-mans-grepp. Detta innebär att blåspistolen genast slutar blåsa tryckluft om inte operatören håller i den. På så vis minskar risken för att någon skadas om operatören råkar tappa eller släppa blåspistolen. Eftersom blåspistolen är utrustad med ett munstycke kan den dessutom ge en lång och riktad tryckluftsstråle, som effektiviserar blåsningen med tryckluft. Blåspistolerna med hög blåskraft är därmed inte bara säkrare och tystare, utan även mer effektiva och ergonomiska än egendesignade lösningar med blåshandtag.

Upptäck blåspistolen med 7 gånger högre blåskraft!    Läs mer om Silvent 767-L

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer