Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 


För att optimera tryckluftsanvändningen är det därför viktigt att börja med att identifiera samtliga blåsapplikationer. De är inte bara de som förbrukar mest tryckluft utan det är även de som har störst besparingspotential. Om tryckluften används på ett optimalt sätt är det möjligt att minska förbrukningen med 35 procent.

Användning av tryckluft i tillverkningsindustrin  

I Europa används ungefär tio procent av industrins energiförbrukning till att skapa tryckluft. 20 procent av tryckluften används till ställdon och ungefär fem procent används till tryckluftsdrivna verktyg. Utöver detta går hela 15 procent av tryckluften till spillo på grund av läckage. Och den största tryckluftsförbrukaren är blåsning med tryckluft, som står för hela 50 procent. Vid närmare eftertanke är detta inte speciellt konstigt då till exempel en cylinder använder betydligt mycket mindre tryckluft än en blåsapplikation.

usage_CA_sv.jpg

 

Optimera blåsningen med tryckluft

Ett enkelt och effektivt sätt att optimera användningen av tryckluft är att installera blåsmunstycken. Dessa gör det inte bara möjligt att optimera användningen utan även nyttja den omkringliggande luften, halvera ljudnivån och minska risken för arbetsrelaterade skador. Detta är möjligt tack vare en speciell blåsteknik. Om tryckluften används på ett optimalt sätt är det möjligt att minska förbrukningen med 35 procent. 

Optimering av tryckluft innebär inte bara en energiminskning, utan även en  kostnadsbesparing. Ta reda på hur mycket din tryckluft kostar. 

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer