Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Skriven av Viktor Gustavsson

I Europa används ungefär tio procent av industrins energiförbrukning till att skapa tryckluft. Användningsområdena är många, men oftast förknippas tryckluft och pneumatik med cylindrar, ställdon och tryckluftsdrivna verktyg. Det är därför naturligt att anta att den producerade tryckluften går åt vid användandet av denna typ av utrustning. Men detta är långt ifrån sanningen.  


Identifiera tryckluftsförbrukare
 

usage_CA_sv.jpg Endast 20 procent av tryckluften används till ställdon och ungefär fem procent används till tryckluftsdrivna verktyg. Utöver detta går hela 15 procent av tryckluften till spillo på grund av läckage. Och den största tryckluftsförbrukaren är blåsning med tryckluft, som står för hela 50 procent. Vid närmare eftertanke är detta inte speciellt konstigt då till exempel en cylinder använder betydligt mycket mindre tryckluft än en blåsapplikation.  

För att optimera tryckluftsanvändningen är det därför viktigt att börja med att identifiera samtliga blåsapplikationer. De är inte bara de som förbrukar mest tryckluft utan det är även de som har störst besparingspotential. Om tryckluften används på ett optimalt sätt är det möjligt att minska förbrukningen med 35 procent. 

Detta innebär både en energiminskning men även en kostnadsbesparing. Läs mer om hur mycket tryckluft egentligen kostar.

Optimera blåsningen med tryckluft 

Ett enkelt och effektivt sätt att optimera användningen av tryckluft är att installera blåsmunstycken. Dessa gör det inte bara möjligt att optimera användningen utan även nyttja den omkringliggande luften, halvera ljudnivån och minska risken för arbetsrelaterade skador. Detta är möjligt tack vare en speciell blåsteknik. Läs mer om hur det är möjligt att spara 35 procent av tryckluftsanvändningen vid blåsning med tryckluft.

 

Här är 10 sanningar om blåsning med tryckluft

 

Viktor Gustavsson

Skriven av Viktor Gustavsson

Inbound Manager