Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Skriven av Viktor Gustavsson

För att optimera tryckluftsanvändningen är det därför viktigt att börja med att identifiera samtliga blåsapplikationer. De är inte bara de som förbrukar mest tryckluft utan det är även de som har störst besparingspotential. Om tryckluften används på ett optimalt sätt är det möjligt att minska förbrukningen med 35 procent.

Användning av tryckluft i tillverkningsindustrin  

usage_CA_sv.jpgI Europa används ungefär tio procent av industrins energiförbrukning till att skapa tryckluft. 20 procent av tryckluften används till ställdon och ungefär fem procent används till tryckluftsdrivna verktyg. Utöver detta går hela 15 procent av tryckluften till spillo på grund av läckage. Och den största tryckluftsförbrukaren är blåsning med tryckluft, som står för hela 50 procent. Vid närmare eftertanke är detta inte speciellt konstigt då till exempel en cylinder använder betydligt mycket mindre tryckluft än en blåsapplikation.  

Optimera blåsningen med tryckluft

Ett enkelt och effektivt sätt att optimera användningen av tryckluft är att installera blåsmunstycken. Dessa gör det inte bara möjligt att optimera användningen utan även nyttja den omkringliggande luften, halvera ljudnivån och minska risken för arbetsrelaterade skador. Detta är möjligt tack vare en speciell blåsteknik. Om tryckluften används på ett optimalt sätt är det möjligt att minska förbrukningen med 35 procent. 

Optimering av tryckluft innebär inte bara en energiminskning, utan även en  kostnadsbesparing. Ta reda på hur mycket din tryckluft kostar. 

Viktor Gustavsson

Skriven av Viktor Gustavsson

Inbound Manager