Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?