Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft


Munstycken används ofta i industrin för att förbättra effektiviteten vid blåsning med tryckluft. För att få bästa möjliga effektivitet är det viktigt att installera rätt typ av munstycke

En stor del av de munstycken som används i industrin för blåsning med tryckluft är så kallade vätskemunstycken. Dessa är inte konstruerade för att användas med tryckluft. Detta innebär att både resultatet och effektiviteten påverkas negativt.

Det kan vara lätt att blanda ihop de båda munstyckstyperna, då de är väldigt lika till utseendet. Dock har tryckluftsmunstyckena och vätskemunstyckena väldigt olika egenskaper. Tryckluftsmunstyckena är speciellt designade för att effektivisera blåsningen med tryckluft och vätskemunstyckena är speciellt designade för att hantera vätskor. Ett munstycke som är speciellt designat för vätskor ska därför inte användas vid blåsning med tryckluft, och vise versa. Det finns många fördelar med att använda rätt typ av blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft.  

Fördelar med att använda blåsmunstycken, vid blåsning med tryckluft:

  • Sänker ljudnivån med upp till 70%
  • Sänker energianvändningen med upp till 50%
  • Ökar effektiviteten med upp till 50%

i jämförelse med ett vätskemunstycke.
För att effektivisera blåsningen med tryckluft bör därför eventuella vätskemunstycken bytas till tryckluftsmunstycken.

Exempel från industrin: 
Effektivisering av renblåsning i lackboxar

Tryckluft används ofta i lackboxar för att blåsa bort pulver. Om pulvret inte avlägsnas ordentligt kan det uppstå "pulversmitta" och det finns även risk att pulverlacken härdar på lacksprutorna, vilket medför problem vid kommande lackeringar. Lackboxar är ett av många exempel där vätskemunstycken ofta används vid blåsning med tryckluft. Detta medför hög ljudnivå och förhöjd tryckluftskonsumtion. Genom att installera munstycken för blåsning med tryckluft är det möjligt att halvera energikonsumtionen och sänka ljudnivån med 10 dB(A), vilket örat uppfattar som en halvering av ljudnivån. Detta är möjligt då blåsmunstyckets teknologi nyttjar tryckluften på bästa möjliga sätt.

vätskemunstycke

I de fall blåsmunstycken inte används, vid blåsning med tryckluft, finns det stor förbättringspotential när det gäller ljudnivåsänkning, energioptimering och effektivitet. Hitta rätt blåsmunstycke genom att mäta rördimensionen på din befintliga lösning.

Hitta rätt blåsmunstycke till din blåsapplikation. Se munstycken för blåsning med tryckluft.

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer