Vätskemunstycke vs. blåsmunstycke för tryckluft

Vätskemunstycke vs. blåsmunstycke för tryckluft

Skriven av Viktor Gustavsson

Munstycken används ofta i industrin för att förbättra effektiviteten vid blåsning med tryckluft. För att få bästa möjliga effektivitet är det viktigt att installera rätt typ av munstycke

En stor del av de munstycken som används i industrin för blåsning med tryckluft är så kallade vätskemunstycken. Dessa är inte konstruerade för att användas med tryckluft. Detta innebär att både resultatet och effektiviteten påverkas negativt.

Det kan vara lätt att blanda ihop de båda munstyckstyperna, då de är väldigt lika till utseendet. Dock har tryckluftsmunstyckena och vätskemunstyckena väldigt olika egenskaper. Tryckluftsmunstyckena är speciellt designade för att effektivisera blåsningen med tryckluft och vätskemunstyckena är speciellt designade för att hantera vätskor. Ett munstycke som är speciellt designat för vätskor ska därför inte användas vid blåsning med tryckluft, och vise versa. Det finns många fördelar med att använda rätt typ av blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft.  

Fördelar med att använda blåsmunstycken, vid blåsning med tryckluft:

  • Sänker ljudnivån med upp till 70%
  • Sänker energianvändningen med upp till 50%
  • Ökar effektiviteten med upp till 50%

i jämförelse med ett vätskemunstycke.
För att effektivisera blåsningen med tryckluft bör därför eventuella vätskemunstycken bytas till tryckluftsmunstycken.

 

Exempel från industrin: 
Effektivisering av renblåsning i lackboxar
vätskemunstycke

Tryckluft används ofta i lackboxar för att blåsa bort pulver. Om pulvret inte avlägsnas ordentligt kan det uppstå "pulversmitta" och det finns även risk att pulverlacken härdar på lacksprutorna, vilket medför problem vid kommande lackeringar. Lackboxar är ett av många exempel där vätskemunstycken ofta används vid blåsning med tryckluft. Detta medför hög ljudnivå och förhöjd tryckluftskonsumtion. Genom att installera munstycken för blåsning med tryckluft är det möjligt att halvera energikonsumtionen och sänka ljudnivån med 10 dB(A), vilket örat uppfattar som en halvering av ljudnivån. Detta är möjligt då blåsmunstyckets teknologi nyttjar tryckluften på bästa möjliga sätt.

I de fall blåsmunstycken inte används, vid blåsning med tryckluft, finns det stor förbättringspotential när det gäller ljudnivåsänkning, energioptimering och effektivitet. Hitta rätt blåsmunstycke genom att mäta rördimensionen på din befintliga lösning.

Hitta rätt blåsmunstycke till din blåsapplikation. Se munstycken för blåsning med tryckluft.

Viktor Gustavsson

Skriven av Viktor Gustavsson

Inbound Manager