Hur omvandlar man tryckluftsförbrukningen från Nl/min till Nm3/h?

Hur omvandlar man tryckluftsförbrukningen från Nl/min till Nm3/h?

Skriven av Anton Olander

Tryckluftsförbrukningen finns ofta utskriven på produkter som används för tryckluft. Förbrukningsinformationen ska göra det enklare att jämföra olika produkter och identifiera den mest effektiva lösningen för respektive användares behov.

Mängden använd tryckluft kan anges i olika enheter. Inom pneumatiken anges volymen antingen i normalliter eller i normalkubikmeter.* Produkters tryckluftsförbrukning anges oftast i normalliter per minut eller normalkubikmeter per timme. Det kan vara svårt att jämföra produkter om tryckluftsförbrukningen anges i olika enheter. Här kommer därför en guide på hur man omvandlar tryckluftsförbrukningen mellan de båda enheterna.

* Normal betyder att resultatet gäller för ett specifikt atmosfärstryck och en specifik temperatur.

 

Nl/min x 60 / 1000 = Nm3/h

Nm3/h x 1000 / 60 = Nl/min 


Exempel:


1. Nl/min → Nm3/h

Produkten förbrukar 500 normalliter tryckluft per minut.
Hur många normalkubikmeter tryckluft är det?

500 Nl /min tryckluft x 60 / 1000 = 30 Nm3/h tryckluft

 

2. Nm3/h → Nl/min

Produkten förbrukar 30 normalkubikmeter tryckluft per timme.
Hur många normalliter per minut är det?

30 Nm3/h tryckluft x 1000 / 60 = 500 Nl/min tryckluft

 

Tryckluftsförbrukningen kan användas som grund för att ta reda på tryckluftskostnaden, eventuella besparingsmöjligheter vid installation av blåsmunstycke eller luftknivar samt återbetalningstiden för investeringen. 

Ta reda på vad din tryckluft kostar!   Se Silvents exempel-beräkningar här. 

 

Anton Olander

Skriven av Anton Olander

Engineer