Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Tryckluftsförbrukningen finns ofta utskriven på produkter som används för tryckluft. Förbrukningsinformationen ska göra det enklare att jämföra olika produkter och identifiera den mest effektiva lösningen för respektive användares behov.

Mängden använd tryckluft kan anges i olika enheter. Inom pneumatiken anges volymen antingen i normalliter eller i normalkubikmeter.* Produkters tryckluftsförbrukning anges oftast i normalliter per minut eller normalkubikmeter per timme. Det kan vara svårt att jämföra produkter om tryckluftsförbrukningen anges i olika enheter. Här kommer därför en guide på hur man omvandlar tryckluftsförbrukningen mellan de båda enheterna.

* Normal betyder att resultatet gäller för ett specifikt atmosfärstryck och en specifik temperatur.
 

Nl/min x 60 / 1000 = Nm3/h

Nm3/h x 1000 / 60 = Nl/min 


Exempel:

1. Nl/min → Nm3/h

Produkten förbrukar 500 normalliter tryckluft per minut.
Hur många normalkubikmeter tryckluft är det?

500 Nl /min tryckluft x 60 / 1000 = 30 Nm3/h tryckluft

2. Nm3/h → Nl/min

Produkten förbrukar 30 normalkubikmeter tryckluft per timme.
Hur många normalliter per minut är det?

30 Nm3/h tryckluft x 1000 / 60 = 500 Nl/min tryckluft

Tryckluftsförbrukningen kan användas som grund för att ta reda på tryckluftskostnaden, eventuella besparingsmöjligheter vid installation av blåsmunstycke eller luftknivar samt återbetalningstiden för investeringen. 

Ta reda på vad din tryckluft kostar!   Se Silvents exempel-beräkningar här.

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer