Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft


Emulsion som används i kallvallsverk, för att smörja och kyla ner valsarna, kan om denna inte avlägsnas skapa korrosion. Att avlägsna emulsionen har högsta prioritet eftersom detta i värsta fall leder till kassation av hela stålbandet.

Varför använda blåsning med tryckluft för att avlägsna emulsion i stålindustrin?

I många fall används gummiskrapor för att avlägsna emulsionen från stålbandet. Detta medför ofta problem då skrapan eller gummivalsen kontinuerligt behöver bytas ut för att hålla hög standard och ge ett likvärdigt resultat. Slitage och skador på skrapan kan påverka resultatet negativt och är både kostsamt och ineffektivt. I många fall uppstå det problem med våta ränder i processen, vilket i värsta fall kan leda till kassation.

För att försäkra sig om att det inte uppkommer emulsions-problem kan skraporna eller gummivalsarna ersättas eller kompletteras med tryckluft. Detta görs genom att installera speciellt designade luftknivar, som anpassats efter stålindustrin. Tryckluften torkar och rengör stålbandet från emulsionen på ett effektivt sätt, vilket leder till färre kassationer. 

3 anledningar varför tryckluft är effektivare än gummiskrapor:

  • Tryckluft är underhållsfritt
    Blåsning med tryckluft är en kontaktlös metod. Eftersom blåsanordningen inte är i kontakt med stålet uppstår inget slitage och lösningen är därmed till största del underhållsfri. Är blåsanordningen installerad korrekt kommer denna ge ett konstant och stabilt tryck.

  • En torr och ren process
    Vid avlägsning av vätska är det ofta fördelaktigt att tillföra luft, som inte enbart blåser bort överflödet men även har en torkande effekt. 
  • Anpassad lösning
    Om olika bandbredder hanteras är det fördelaktigt att använda en blåsanordning med anpassningsbar blåsbredd. Luftridån kan då avlägsna emulsionen lika effektivt oberoende av bandbredd.

Låter det intressant? Ladda ner ett kundcase med tekniska data och produktfilm

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer