Vad är ljud?


Ljud är tryckvariationer i luften. Dessa tryckvariationer sätter trumhinnan i rörelse och åstadkommer det som vi människor uppfattar som ljud. Från trumhinnan överförs ljudet via hörselbenen till hörselsnäckan där det omvandlas till elektriska signaler som går vidare till hjärnan. Det mänskliga örat kan urskilja ljudtryck inom ett mycket stort område. För att beskriva hur starkt ljudet är inom örats arbetsområde används en särskild mätskala. Resultatet – ljudtrycksnivån – anges i enheten decibel (dB).

Ljudfrekvenser

Ljudet färdas med olika frekvenser (svängningar per sekund) mot vilket det mänskliga örat har varierande känslighet. Det instrument (ljudnivåmätare) som man använder för att mäta buller är konstruerat för att ta hänsyn till detta. Mätresultatet filtreras och anges i en A-vägd nivå som skall efterlikna det ljudtryck som det mänskliga örat upplever. Det resulterande ljudnivåvärdet anges då som dB(A). Det förekommer även filtrering enligt en C-vägd nivå som används för högfrekvent ljud; resultatet anges då som dB(C).

I de flesta miljöer varierar ljudets nivå under den tid man vistas där. För att ta hänsyn till detta använder man en form av genomsnittlig ljudnivå, så kallad ekvivalent ljudnivå (Leq), för en viss tidsperiod, exempelvis en åttatimmars arbetsdag.

Hur påverkas ljudnivån av flera ljudkällor? 

Den logaritmiska ljudtrycksskalan innebär att två lika starka ljudkällor ger 3 dB högre ljudtrycksnivå än enbart den ena källan. Tio lika starka ljudkällor ger 10 dB högre nivå och hundra lika starka ljudkällor 20 dB högre nivå. Klicka här för att läsa våra 6 viktiga punkter om decibel som du bör veta om du har personalansvar.

Human-ear-soundwave.jpg

Följande formel kan användas för att räkna ut den totala ljudtrycksnivån för flera lika starka ljudkällor:

Lp (total) = Lp + 10*lg(n)

där (n) är antalet lika källor och Lp är ljudtrycksnivån från en källa.

Börja arbetet med att minska bullret!    Läs Silvents riktlinjer för bullermätning vid blåsning med tryckluft.

 INFO_pdf_Noise_SE

Alla inlägg

3 åtgärder som ökar säkerheten vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är en säker blåspistol?

Läs mer
Cold-mill-Silvent

Minska problem med emulsion i kallvallsverk med hjälp av tryckluft

Läs mer
silvent-nozzles-in-machine-darker

När ska man ersätta en blåspistol med ett munstycke?

Läs mer
Silvent-hearing-protection

3 sanningar om tryckluft och buller i industrin

Läs mer
Silvent-Air Nozzles-shade_2

Munstycke för vätska vs. blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Kulventil3

Faror med kulventiler - använd blåspistoler med hög blåskraft

Läs mer
Silvent-flowmeter

Hur omvandlar man förbrukningen av tryckluft från Nl/min till Nm3/h?

Läs mer
working-environment-tinnitus-hearing-loss.jpg

Minska bullret från blåsrör och ventiler för tryckluft i industrin

Läs mer
working-environment-air-in-bloodstream-fatal.jpg

Vad är ljud?

Läs mer
Silvent-man-helmet-ear-2

Sänk ljudet i tillverkningsindustrin - 7 tips

Läs mer
silvent-world-wide-flags

Vilka ljudlagar gäller i tillverkningsindustrin?

Läs mer
silvent-innovation-drawing.jpg

Välj rätt blåsmunstycke för tryckluft

Läs mer
Man-with-Pro One-airgun-OSHA-gauge.jpg

Hur tar man reda på om man använder en säker blåspistol?  

Läs mer

När ska man använda en blåspistol med förlängt blåsrör?

Läs mer
air-nozzle-compressed-air

Munstycke för tryckluft kan effektivisera din blåsapplikation

Läs mer

Stora besparingsmöjligheter vid blåsning med tryckluft 

Läs mer
Silvent-man-with-helmet-2

Risk för ögonskador vid blåsning med tryckluftspistol

Läs mer

5 anledningar till att använda blåsmunstycke vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Vad är tryckluft och vad används det till?

Läs mer

Hur installerar man en blåspistol?

Läs mer

Hur ofta ska man byta pneumatiska ljuddämpare för att undvika driftstopp?

Läs mer

Vad är tinnitus?

Läs mer
Silvent-man-in-laboratory

OSHAs reglering om blåpistoler och blåsning med tryckluft

Läs mer
working-environment-woman

Grundläggande information om decibel (dB)

Läs mer

Vad kostar tryckluft?

Läs mer
working-environment-injuries1

Därför ska du använda en tyst blåspistol

Läs mer
men-talking-in-a-factory-1

Risker med blåspistoler vid blåsning med tryckluft

Läs mer

Varför bör du använda en flödesmätare?

Läs mer
Woman-in-Silvent-logistics

Tryckfall är ett bortglömt problem

Läs mer